Hopp til innhold

Melding

Ny influensavaksine til beboere i sykehjem og omsorgsboliger

Publisert Oppdatert


Vaksinasjon mot sesonginfluensa er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet vil i år kjøpe 100 000 doser adjuvantert influensavaksine Fluad/Adjuvanted TIV (Seqirus UK Ltd) som gir bedre effekt hos de eldste enn den tradisjonelle influensavaksinen.  Antall doser er begrenset, og vaksinen skal primært gis til beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger/forsterkede botilbud. Deretter kan vaksinen tilbys til personer over 80 år som står i kø for institusjonsplass og/eller har et omfattende hjelpebehov for å ivareta egen helse.  

Fluad/Adjuvanted TIV (Seqirus UK Ltd) 

Fluad er en trivalent vaksine. Det vil si at den inneholder komponenter fra tre ulike influensavirusstammer (to influensa A-stammer og en influensa B-stamme). Den inneholder i tillegg adjuvansen MF59.C  som øker immunresponsen og dermed effekten av vaksinen.   

Effekt 

Full effekt av vaksinasjonen inntrer i løpet av 2 uker. De senere år har effekten av vanlig inaktivert influensavaksine ligget rundt 60 % blant friske voksne, men er lavere blant eldre personer. Adjuvantert vaksine er vist å gi vesentlig bedre effekt hos eldre enn vanlig inaktivert vaksine og har også vist seg å gi bedre beskyttelse mot laboratoriebekreftet influensa. 

Sikkerhet 

De tradisjonelle influensavaksinene har en veldig god sikkerhetsprofil. Dette gjelder også den adjuvanterte vaksinen Fluad, selv om hyppighet av vanlige lokalreaksjoner og generell sykdomsfølelse er høyere for adjuvantert vaksine. De aller fleste bivirkninger er likevel av mild eller moderat karakter, og går over av seg selv i løpet av 1–2 dager.  

Markedsføringstillatelse 

Fluad er ikke markedsført i Norge. Legemiddelverket har imidlertid gitt unntak fra krav om markedsføringstillatelse, siden vaksinen har vært i bruk lenge og er markedsført i flere andre europeiske land. Vaksinen ble først godkjent i Italia (1997), og det er siden satt over 110 millioner doser. En tilsvarende firevalent vaksine (Fluad Tetra) vil få markedsføringstillatelse i Norge i løpet av 2020, men Fluad Tetra 2020/2021 vil ikke bli tilgjengelig i Norge siden den globale produksjonskapasiteten er hardt presset.   

Du kan lese mer om Fluad her: 

Bestilling 

Smittevernansvarlig lege har ansvar for at det blir bestilt influensavaksine til anbefalte målgrupper i kommunen, inkludert beboere i omsorgsboliger/sykehjem. Fluad / Adjuvanted TIV foreligger i 10-pakning. Prisen vil være den samme som for vanlig  sesongvaksine.  
 
Fluad / Adjuvanted TIV 2020/2021 er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå. Vaksiner skal fortrinnsvis bestilles elektronisk på nettsiden: Vaksinebestilling for helsetjenesten (FHI)

Distribusjon   

Fluad kommer til Norge i november, og vil derfor bli distribuert senere enn de tradisjonelle influensavaksinene. I Norge starter influensaepidemien som regel i løpet av desember, og når en topp enten rundt nyttår eller vanligst rundt vinterferien. Når Fluad blir tilgjengelig haster det dermed å få satt vaksinen. Vaksinasjon med Fluad i november/desember vil gi effekt lengre utover vinteren sammenlignet med vaksinasjon med tradisjonell influensavaksine i oktober. Kommunen må lage en oversikt over hvilke personer som skal få Fluad. Disse personene skal ikke vaksineres med vanlig tetravalent vaksine som kommer i oktober/november, men vente til Fluad blir tilgjengelig.