Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Mottak og distribusjon av influensavaksine 2019/2020 vil bli forsinket

Publisert


Normalt mottar Folkehelseinstituttet sesonginfluensavaksine til de anbefalte målgruppene i august/september, og distribuerer vaksinen videre til kommuner og helseforetak i september/oktober. For sesongen 2019/2020 vil mottak og distribusjon bli ca. 1 måned forsinket. 

Influensavaksiner står i en særstilling blant vaksiner fordi de må tilpasses stadige endringer hos virus. Endringer i virussammensetning gjøres etter anvisning fra WHO. For sesongen 2019/2020 var det stor usikkerhet rundt ett av de to influensa A-virusene som skal inngå i vaksinen, og WHO sin anvisning kom derfor ca. 1 måned senere enn normalt. 

Folkehelseinstituttet kjøper influensavaksine fra to ulike produsenter. Av årsak nevnt over er begge vaksineprodusentene forsinket, og vaksineleveransen til Folkehelseinstituttet vil bli utsatt med ca. 1 måned. Videre distribusjon til kommuner og helseforetak vil også bli forsinket, selv om Folkehelseinstituttet vil gjøre sitt ytterste for å sørge for så rask distribusjon av vaksinene som mulig. 

Vi ber om at kommuner og helseforetak tar denne informasjonen til etterretning ved planlegging av høstens influensavaksinering. Mer detaljert informasjon om leveringsdato kommer på våre nettsider når dette er klart. 

Fristen for å bestille influensavaksine for levering i oktober/november var 1. mai. Bestillinger mottatt etter 1. mai er ikke garantert å komme med hovedutsendingen, og kan bli levert seinere på høsten. 

Forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2019/2020 til anbefalte målgrupper