Hopp til innhold

Melding

Metodevurdering om organdonasjon på åpen høring

Publisert


Metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet om «Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon (NRP) hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes»  er nå lagt ut til åpen høring. Metodevurderingen ble utført på oppdrag fra Bestillerforum RHF og redegjør for og drøfter medisinske, juridiske og etiske spørsmål knyttet til bruk av metoden og spesielt problemstillinger rundt dødsdefinisjonen og dødskriteriene. Metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet er den første i Nye metoder som blir gjenstand for en høringsprosess.

Informasjon om høringen og kontaktinformasjon finner du her: https://nyemetoder.no/om-systemet/horing