Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Melding

Kunnskapsgrunnlaget for influensavaksinasjon

Signaler Folkehelseinstituttet har fått fra helsetjenesten tyder på at mange helsearbeidere har spørsmål knyttet til effekt og sikkerhet av influensavaksinen. Flere har også etterlyst mer informasjon om influensavaksine generelt og bakgrunnen for anbefalingen til helsepersonell spesielt.

Influensavaksine er det mest effektive tiltaket for å forebygge influensa. Den gir svært sjelden alvorlige bivirkninger og kan ikke gi influensasykdom. Dette er noen av konklusjonene det nylig oppdaterte kunnskapsgrunnlaget fra Folkehelseinstituttet om effekt og sikkerhet av den årlige influensavaksinen.

Kunnskapsgrunnlaget for influensavaksinasjon er publisert i et vedlegg til Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell.

Vaksinasjon av helsepersonell

Anbefalingen til helsepersonell om å ta influensavaksine er grunngitt i tre hensyn; å beskytte sårbare pasienter mot influensasmitte, å beskytte helsepersonellet selv, samt å redusere risikoen for at helsepersonell tar med seg smitte hjem til egen familie og omgangskrets.

Kunnskapsgrunnlaget viser blant annet til at helsepersonell er mer utsatt for influensasykdom enn den generelle befolkningen. En betydelig andel får også svake influensasymptomer og kan dermed smitte andre uten å være klar over det.

Kunnskapsgrunnlaget for influensavaksinasjon har et eget kapittel om influensavaksine til helsepersonell, hvor de selv kan gå inn og lese om temaer de lurer på.