Hopp til innhold

Melding

To nye indikatorer i Kommunehelsa statistikkbank

Publisert


To nye indikatorer er på plass i Kommunehelsa statistikkbank: 

Denne indikatoren viser andelen barnehagebarn som går i barnehager som oppfyller normene for bemanning og pedagogtetthet. Statistikken omfatter både kommunale og private barnehager. Familiebarnehager og åpne barnehager er ikke tatt med i beregningen. Les mer om indikatoren under "definisjoner" i statistikkbanken (se meny øverst på statistikkbankens nettside).

Denne indikatoren viser prosentandelen som svarer «Minst ukentlig», «Flere ganger i uka» eller «Daglig» på spørsmålet: «Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned?».

Prosentberegningen er basert på antallet som har svart på spørsmålet. Les mer om indikatoren under "definisjoner" i statistikkbanken (se meny øverst på statistikkbankens nettside).