Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Kapittelet om rabiesvaksine i Vaksinasjonsveilederen er revidert

Publisert


Kapittelet om rabiesvaksine i Vaksinasjonsveilederen er revidert i tråd med WHOs oppdaterte råd om rabiesvaksinering fra 2018. De viktigste endringene i Folkehelseinstituttets anbefalinger er:

  • Det anbefales nå preeksponeringsvaksinasjon med to doser rabiesvaksine med et intervall på minst 7 dager. Immunsvekkede skal fortsatt ha tre doser.
  • For posteksponeringssituasjoner er det definert tre ulike eksponeringskategorier for alvorlighetsgrad av eksponering for smitte med tilhørende behandlingsanbefalinger. Bruk av immunglobulin avhenger av eksponeringskategori.
  • For eksponeringskategori II (lav risiko med ingen, eller usikker direkte kontakt med spytt fra mulig smittet dyr), anbefales posteksponeringsbehandling med vaksine, uten immunglobulin.
  • For eksponeringskategori III (alvorlig eksponering/direkte kontakt med spytt) anbefales posteksponeringsbehandling med både vaksine og immunglobulin.
  • Anbefalt posteksponeringsvaksinasjon av immunfriske er Essen 4 doser (mot tidligere Essen 5 doser). Essen 5 doser blir fortsatt anbefalt som posteksponeringsprofylakse til immunsupprimerte i kategori II og III.

Les det reviderte kapittelet i sin helhet i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell- Kapittel om rabiesvaksine og rabiesimmunglobulin (Folkehelseinstituttet).