Hopp til innhold

Melding

Influensarapport uke 13/2020

Publisert


Influensarapporten for uke 13 er nå tilgjengelig, du finner den her:

Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Ukerapportene inneholder oppdaterte data fra de ulike overvåkingssystemene for influensa, og gir blant annet oversikt over hvor mange som går til lege grunnet influensalignende sykdom, og hvilke influensavirus som sirkulerer i landet.