Hopp til innhold

Melding

Influensarapport for uke 14/2020

Publisert


Influensarapporten for uke 14 er nå tilgjengelig, du finner den her:

Ukerapporter publiseres vanligvis hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider. Grunnet koronaviruspandemien, blir imidlertid dette sesongens siste ukerapport.

Ukerapportene inneholder oppdaterte data fra de ulike overvåkingssystemene for influensa, og gir blant annet oversikt over hvor mange som går til lege grunnet influensalignende sykdom, og hvilke influensavirus som sirkulerer i landet.