Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet.

− Godt smittevern er også avgjørende for å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens, sier helseminister Bent Høie. Smittevern både begrenser spredningen av resistente mikrober og forebygger infeksjoner, og dermed reduseres behovet for antibiotikabehandling.

Handlingsplanen inngår som en del av Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015–2020).

Handlingsplan for et bedre smittevern (regjeringen.no)