Hopp til innhold

Melding

Globvac-konferansen 2020 – set av datoane!

Publisert


Globvac skal handle om utviklinga av global helse i det 21. århundret. Kva har vi oppnådd så langt og kva kjem til å skje? Konferansen blir arrangert i Oslo, 13. og 14. mai.

Folkehelseinstituttet arrangerer konferansen i samarbeid med Universitetet i Oslo, på vegne av Norges forskningsråd.

Globvac er ein møtestad for forskarar, studentar og andre som arbeider med global helse.

Registreringa opnar 1. januar 2020.

Vitskaplege bidrag – viktige datoar:
Frist for innsending av søknad er 10. januar 2020.
Godkjente bidrag blir annonsert i slutten av februar 2020.

Om Globvac

Ei rekkje nye tema har dukka opp sidan den første Globvac-konferansen blei arrangert for 15 år sidan. Den globale sykdomsbyrda flyttar seg i aukande tempo mot ikkje-smittsame sjukdommar, og byrda av mental helse, skader og kroniske sjukdommar legg press på allereie svake helsesystem i mange låg- og middelinntektsland. Framleis er det infeksjonssjukdommar som utgjer den største sjukdomsbyrda i dei fattigaste befolkningane i verda, inkludert afrikanske land sør for Sahara.