Hopp til innhold

Melding

Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark

Publisert


Rapport fra folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark er publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Rapporten viser blant annet at det for mange såkalte utfallsmål er svært liten variasjon på tvers av regionene i Troms og Finnmark. Dette gjelder for eksempel andelen som rapporterte om daglig bruk av snus, søvnproblemer, det å ha blitt utsatt for skade og vurderingen av hvor god råd familien har.

Det var også svært små forskjeller mellom regionene når det gjaldt et flertall av de målene som inngår i livskvalitetsdelen av spørreskjemaet: fornøydhet med livet, om livet oppleves som meningsfylt, om en de siste syv dagene har følt seg glad, bekymret, nedfor, irritert, ensom eller engasjert.

Når det gjelder kjønnsforskjeller, kan en kort oppsummert si at kvinnene er bedre til å ta vare på helsa når det gjelder kosthold, alkoholbruk, snusbruk og det å gå til tannlege/tannpleier. De kommer også best ut på en del mål som handler om sosiale relasjoner. Mennene kommer bedre ut på mål som handler om psykiske plager og på alminnelige negative følelser. 

Her kan du lese et fyldig sammendrag og laste ned rapporten.