Hopp til innhold

Melding

Forsinket skolevaksinasjon som følge av skolestenging

Publisert


    Kontakt

Foreløpige tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at langt færre barn har fått sin andre dose HPV-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet denne våren sammenliknet med tall fra i fjor (Figur 1). Til sammenlikning viser Figur 2 antall vaksinasjoner med første dose HPV-vaksine som ble gjort høsten 2018 og 2019.

Figur 1.PNG

Figur 1: Antall vaksinasjoner med andre dose HPV-vaksine våren 2019 og 2020. Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Figur 2.PNG

Figur 2: Antall vaksinasjoner med første dose HPV-vaksine høsten 2018 og 2019. Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Folkehelseinstituttet (FHI) har forståelse for at stengte skoler har gjort det vanskelig å gjennomføre skolevaksinasjoner som normalt de siste månedene. I uke 22 sendte FHI brev til kommunehelsetjenesten hvor vi ba om at det legges til rette for at vaksinasjon med andre dose HPV-vaksine blir gjennomført før sommeren i alle kommuner.

På grunn av overgang fra barne- til ungdomsskole etter 7. klassetrinn kan det bli mer utfordrende å følge opp disse barna til høsten enn nå før sommerferien. Det samme gjelder vaksinasjon av elever i 10. klassetrinn som mangler sin siste dose vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV), før de forlater grunnskolen.

    Kontakt