Hopp til innhold

Melding

EØS-samarbeidet: Litauen lyser ut midler til helseprosjekter

Publisert


Utlysningen gjelder prosjektsøknader for ungdomsvennlig helsetjeneste og for helsestasjoner i barnehager og skoler, utstyrt med metodeverktøy.

Hva slags prosjekter?

Det overordnete målet for Litauens helseprogram er å få til bedre forebygging og minske ulikhetene i helse. Litauerne ønsker å støtte prosjekter som kan bidra til modernisering av skolehelsetjenesten med vekt på å fremme psykisk helse og styrke trivsel og velvære for barn og unge og foreldrene deres.

De etterspør prosjekter som følger og videreutvikler modellen deres for en ungdomsvennlig helsetjeneste. Det inkluderer aktiviteter som opplæring, arrangementer, studier, spørreundersøkelser og annet som er nødvendig for å innføre modellen lokalt.

Helsestasjonsprosjekter vil kunne få støtte både til oppussing av lokaler og anskaffelse av ulike metodeverktøy for å styrke psykisk helse, avdekke risikofaktorer for folkehelsa, styrke sunn livsstil og kunne informere og kommunisere digitalt.

Hvem kan søke?

Primærhelsetjenesten, barnehage- og skolesektoren i Litauen er omfattet av utlysningene. Søkerne oppfordres til å skaffe seg norske samarbeidspartnere. Norske partnere må også komme fra primærhelsetjenesten, barnehage- eller skolesektoren.

Budsjett og søknadsfrister

For ungdomsvennlig helsetjeneste er budsjettpotten på 2,139 millioner euro. Søknadsfristen er 1. oktober 2020.
For helsestasjonsprosjektene er budsjettpotten på 2 millioner euro, og søknadsfristen er 15. oktober 2020.

På grunn av korona-pandemien er disse utlysningene blitt et par måneder forsinket.

Mer informasjon:

Open call "Introduction of the adapted and extended model of the provision of youth-friendly healthcare services (YFHCSS)"

Open call "Provision of health offices in pre-schools and schools with methodological tools"

Faktaark, EØS programmet om folkehelse i Litauen (mars 2020)

Kontaktperson:

Solfrid Johansen