Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Melding

EØS-samarbeidet: Status for utlysninger av helseprosjektmidler

Publisert


Vi har laget en foreløpig oversikt over planlagte åpne utlysninger av prosjektmidler fra helseprogrammene i Tsjekkia, Romania og Litauen i 2020.

Mars–april:

Litauen kommer med åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor:

 • Helsestasjon utstyrt med metodeverktøy i barnehager og skoler 
 • Ungdomsvennlig helsetjeneste 
 • Kunnskapsbaserte tiltak/aktiviteter for sårbare barn og unge

Romania kommer med åpen utlysning av prosjektmidler til:

 • Bedre tilgang til helsetjenester for sårbare grupper

Tsjekkia kommer med åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor:

 • Psykisk helse og trivsel for barn
 • Tiltak for sykdomsforebygging

Mai–juni

Romania kommer med åpen utlysning av prosjektmidler til:

 • Bedre tilgang til helsetjenester for sårbare grupper (mindre beløp myntet på frivillige organisasjoner)

August–september:

Litauen kommer med åpen utlysning av prosjektmidler til:

 • Utvikling og innføring av modellen for tidlig hjemmebesøk

Tsjekkia kommer med åpen utlysning av prosjektmidler til:

 • Tiltak som skal styrke sivilsamfunnets rolle i helsesektoren

Oktober–november

Litauen kommer med åpen utlysning av prosjektmidler til

 • Trivselsrådgivere

Romania kommer med åpen utlysning av prosjektmidler til:

 • Bedre politikk og tjenester for forebygging av sykdom (mindre beløp myntet på frivillige organisasjoner)


Estland har ikke planlagt noen åpne utlysninger av prosjektmidler innen helse ennå.

Vi legger ut ny informasjon når utlysningene faktisk skjer.

Informasjon på norsk om helseprogrammene for EØS-midler:

Estlands helseprogram 
Litauens helseprogram 
Romanias helseprogram 
Tsjekkias helseprogram