Hopp til innhold

Melding

EØS-samarbeidet: Oppdatert status for utlysning av helseprosjektmidler

Publisert


Korona-pandemien har forsinket arbeidet med utlysing av prosjektmidler i flere land. Her er en oppdatert oversikt over planlagte åpne utlysninger av prosjektmidler fra helseprogrammene i Tsjekkia, Romania og Litauen.

Mai 2020:

Litauen kommer med åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor:

  • Helsestasjon i barnehager og skoler – utstyrt med metodeverktøy
  • Ungdomsvennlig helsetjeneste 
  • Kunnskapsbaserte tiltak/aktiviteter for sårbare barn og unge

Tsjekkia kommer med åpen utlysning av prosjektmidler innenfor:

  • Psykisk helse og trivsel for barn

 

Høsten 2020

Litauen kommer med åpen utlysning av prosjektmidler til:

  • Utvikling og innføring av modellen for tidlig hjemmebesøk (august–september)
  • Trivselsrådgivere (oktober–november)

Romania kommer med åpen utlysning av prosjektmidler til:

  • Bedre tilgang til helsetjenester for sårbare grupper 

 

Våren 2021

Romania kommer med åpen utlysning av prosjektmidler til:

  • Bedre politikk og tjenester for forebygging av sykdom og mindre beløp myntet på frivillige organisasjoner

Tsjekkia kommer med åpen utlysning av prosjektmidler til:

  • Tiltak som skal styrke sivilsamfunnets rolle i helsesektoren

 

Vi legger ut ny informasjon når utlysningene faktisk skjer. Estland har ikke planlagt noen åpne utlysninger av prosjektmidler innen folkehelse ennå.

Informasjon på norsk om helseprogrammene for EØS-midler:

Estlands helseprogram
Litauens helseprogram
Romanias helseprogram
Tsjekkias helseprogram