Hopp til innhold

Melding

EØS-samarbeidet: Tsjekkia lyser ut midler til helseprosjekter

Publisert


Utlysningen gjelder prosjektsøknader innen psykisk helse og trivsel for barn og unge og sykdomsforebygging i sosialt sårbare områder. Tsjekkia er dermed først ute med åpen utlysning av EØS-midler til helseprosjekter for budsjettperioden 2014–21.

Hva slags prosjekter?

Tsjekkerne ønsker prosjekter som kan bidra til å minske risikoen for at psykiske lidelser oppstår, forverres eller blir kroniske hos barn og unge.
De etterspør aktiviteter som kan bidra til å forebygge, oppdage tidlig og diagnostisere  lidelser. De ønsker effektive tiltak både i klinikk og utetjeneste som kan styrke og systematisere samarbeidet mellom yrkesgruppene innen psykisk helse, og som kan øke bevisstheten om psykisk helse blant mindreårige.

Prosjekter som samtidig har god effekt på sykdomsforebygging i sosialt sårbare områder og er særlig rettet inn mot rombefolkning, blir oppmuntret. 

Budsjettpotten er på 5,2 millioner euro. Søknadsfristen er 30. juli 2020. 

Hvem kan søke?

Primærhelsetjenesten, barnehage- og skolesektoren og rådgivningstjenester i Tsjekkia er omfattet av utlysningen.

Søkerne oppfordres til å skaffe seg norske samarbeidspartnere. Norske partnere kan komme både fra offentlige, private og frivillige organisasjoner, bare de har relevant kompetanse og erfaring.

Mer informasjon:

Kontaktperson:

Solfrid Johansen