Hopp til innhold

Melding

Viktige endringer i SYSVAK-forskriften fra 1. januar 2020

Publisert


Registrering uten samtykke og reservasjonsrett av alle vaksinasjoner

Etter 1. januar registreres alle vaksinasjoner i SYSVAK, også de utenfor program, uten samtykke eller reservasjonsrett for den som vaksineres. Dette er nedfelt i SYSVAK-registerforskriften § 1-2 og § 1-7. Hensikten er å sikre at alle vaksinasjoner blir registrert.

Registrering av indikasjon for sesonginfluensavaksine og vaksine mot pandemisk influensa

For lettere å kunne følge opp vaksinasjonsdekning i de ulike målgruppene for sesonginfluensavaksinasjon, er det bestemt at indikasjon for sesonginfluensavaksine og vaksine mot pandemisk influensa skal registreres, jf. SYSVAK registerforskriften § 1-7.
 
Endringen innebærer at det må tilrettelegges for registrering av årsak til influensavaksinering i SYSVAK. En slik endring vil medføre en teknisk endring i SYSVAK, samt endring i de elektroniske pasientjournalsystemene som brukes til elektronisk kommunikasjon med SYSVAK. Teknisk informasjon for SYSVAK vil bli oppdatert underveis.  

Folkehelseinstituttet omtaler SYSVAK-forskriften i flere saker på våre nettsider. Disse vil fortløpende bli oppdatert med endringene i forskriften.