Hopp til innhold

Melding

Endring av råd etter eksponering for hepatitt A (posteksponeringsprofylakse)

Publisert


FHI har revidert rådene om hvordan posteksponeringsprofylakse mot hepatitt A skal gjennomføres, inkludert presisering av hvordan fastsette perioden for når posteksponeringsprofylakse er aktuelt som forebyggende tiltak. Posteksponeringsprofylakse kan tilbys personer som har hatt nær kontakt med en smittet som har utviklet hepatitt A, for å redusere muligheten for at de også utvikler sykdommen. Dette gjelder spesielt de som har delt mat og toalett med den smittede i den smitteførende perioden.

Den største endringen er at for friske eksponerte i aldersgruppen 1- 59 år kan én dose monovalent hepatitt-A vaksine benyttes som posteksponeringsprofylakse innen to uker etter eksponering. Humant normalt immunglobulin (HNIG) er fremdeles en del av posteksponeringsprofylaksen hos personer under 1 år og over 60 år, samt ved enkelte tilstander som gjør personene mer utsatt for alvorlig forløp av hepatitt A.

Mer informasjon om hepatitt A i smittevernveilederen og i vaksinasjonsveilederen.