Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Årsrapport 2018. Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer

Publisert


Antall meldte tilfeller av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr viser at situasjonen i Norge i 2018 ligger på samme nivå som fjoråret. Antall meldte tilfeller av sykdommer som Campylobacteriose og Salmonellose var noe lavere enn året før, mens det var flere meldte tilfeller med EHEC, Yersiniose og Skogflåttencefalitt i 2018.

− Siden 2015/2016 har vi sett at stadig flere pasienter testes for ulike tarmpatogene parasitter, virus og bakterier. Vi antar derfor at graden av underdiagnostisering av disse sykdommene er mindre nå enn tidligere, sier Line Vold, avdelingsdirektør i avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet.

Norges gunstige smittestatus kan raskt endres, dersom vi ikke løpende overvåker situasjonen og iverksetter hensiktsmessige tiltak når det er behov for det. Sykdommer som nå er under kontroll, kan lett blusse opp på nytt.

Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2018.