Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Melding

Angåande tal på medfødde misdanningar og abortar

I lys av abortdebatten har vi fåttt fleire spørsmål om korleis tabellen M1: Medfødde misdanningar i Medisinsk fødselsregister skal tolkast.

FHI presiserer at tabellen er ei oversikt over medødde misdanningar, ikkje abortårsakar jfr. abortlova § 2.3.c. Eit foster kan ha ein eller fleire misdanningar.

Tal for Downs syndrom vert presentert bådde separat og er inkludert i tala for kromosomfeil.

(Revidert 12.11.2018)