Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Råd og informasjon til befolkningen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd og informasjon til befolkningen

Artikkel i nettpublikasjon

Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus  (coronavirus)

Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Hva bør de som har vært på reise gjøre hvis de blir syke? Hvilke tiltak er det vi ikke anbefaler og hvorfor?

Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Hva bør de som har vært på reise gjøre hvis de blir syke? Hvilke tiltak er det vi ikke anbefaler og hvorfor?


Innhold på denne siden

Informasjon for befolkningen

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no 

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser. Unntak er blant annet hvis du er helsepersonell, hvis du er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom eller hvis du har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, som tungpustethet, bør du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Også dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet. Mistanke om covid-19 må ikke hindre deg i å få nødvendig helsehjelp.

Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen COVID-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.

Hold avstand for å begrense smitte

Formålet med rådene om å holde avstand er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19.

litt, mye eller helt avstand? forebyggende smitteråd ved koronavirus
Litt, mye eller helt avstand? Ved å holde avstand bremser vi korona (covid-19). Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Råd og tiltak for befolkningen generelt

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet (mer info i avsnittet "Generelle hygieneråd" nedenfor)
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.

Se også:

Hjemmekarantene

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder alle som har vært på reise i utlandet, og personer som har fått beskjed av helsetjenesten om at de er definert som nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.
 • Selv om du i karantenetiden utvikler symptomer og testes for covid-19 med negativt prøvesvar, vil karantenetiden ikke forkortes.

Formålet med karantene er unngå smitte til andre før du selv utvikler symptomer.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, skal ikke selv være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse, kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Se også:

Hjemmeisolering

De som får påvist covid-19 må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted.

Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • De du bor sammen med skal være i karantene så lenge du er i isolasjon, og minimum 14 dager etter at karantenen startet.
 • Isoleringen varer til 7 dager etter du er helt frisk.

Se også:

Generelle hygieneråd

hygieneplakat_smitte_koronavirus.JPG

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring 

 • I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 
 • I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt:

Import av varer og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning. Sannsynligheten for at en smittet person forurenser en vare er lav, og risikoen er lav for å bli smittet av viruset som forårsaker covid-19 fra en pakke som har vært eksponert for ulike temperaturer og andre forhold under transport.

Arrangementer og samlinger

For å hindre spredning av covid-19 besluttet Helsedirektoratet den 12. mars 2020 forbud mot, samt stenging av, ulike arrangementer og tilbud. 

Råd om hvordan forebygge smitte på arbeidsplasser

Arbeidsplasser bør tilrettelegge for hygienetiltak for å begrense smitte.

Tiltak ved reiser

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. 

Historikk

26.03.20: Flyttet avsnittet "Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?" helt øverst opp på siden. Lagt inn et par kulepunkter i lister i delen om "Hvordan forebygge smitte?", slik at disse speiler informasjonen på plakaten "Litt, mye eller helt avstand?". Flyttet avsnittet "Tiltak ved resier" helt ned på siden. Presisert hvem som skal i hjemmekarantene og lagt inn lenker til relevante sider med mer informasjon. 

23.03.20: Lag til illustrasjon om å holde avstand. Fjernet:

"Per 16.03.2020 er det råd om 3 nivåer av avstand for å begrense smitte i samfunnet" (inkludert punktliste).

21.03.20: Fjernet avsnitt om smitte fra mat, vann og dyr. Avsnittet er flyttet til Fakta om koronavirus.

20.03.20: Fjernet råd om hjemmeisolering for personer som er prøvetatt og i påvente av prøvesvar.

19.03.20: Tydeliggjøring i avsnittet om smitte fra mat, vann og dyr. Det er ikke dokumentert smitte mellom dyr og mennesker. Personer i isolasjon eller i karantene kan være sammen med sine kjæledyr. Lenke til spørsmål og svar om koronavirus på nettsiden til Veterinærinstituttet.

17.03.2020: Lagt til råd om avstand for å begrense smitte, beskrivelse av hjemmekarantene og hjemmeisolasjon. Tatt ut råd som er beskrevet i egne artikler. Tatt ut avsnitt om vann og bassenger.

16.03.20: Presisert kulepunkt 4 under avsnittet"Andre forebyggende råd" til at å begrense antall personer man har nær kontakt med også gjelder for besøk. Lagt til et et nytt kulepunkt i dette avsnittet som handler om å passe på hverandre. 

13.02.20: Tatt ut avsnittene om gravide og barn, og flyttet over innhold (som også er revidert) i ny artikkel: "Råd og informasjon til gravdide, barn og unge".

12.03.20: Under "Hvordan forebygge smitte" presiseres at viruset smitter som dråpe- og kontaktsmitte. Under "Håndvask" tatt med vask av hender også etter kontakt med dyr. Lagt til nytt underpunk: "Klesvask og rengjøring". Under "Andre forebyggende råd" lagt til punkt: Unngå å besøke helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.  Lagt til å begrensning av kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig, samt å unngå offentlig transport og holde avstand til andre.

Endret overskrift fra "Råd til personer som har vært i områder med utbredt spredning av covid-19" til: "Råd til personer som har vært på reise utenfor Norden". Karantene i 14 dager for alle som kommer hjem fra reise utenfor norden med tilbakevirkende kraft.

Under "Hva gjør du hvis du mistenker at duer er syk med det nye koronaviruset?": Erstattet råd om at personer som hoste, feber eller kortpustethet skal kontakte fastlege med: Dersom du føler deg syk bør du holde deg hjemme. Ved akutt helsehjelp ta kontakt med fastlegen per telefon....

Under "Barn": Lagt inn at fra 12. mars er barnehager og skoler stengt.

Under "Smitte fra mat, vann og dyr": Fra 12. mars er svømmehaller, badland og liknende stengt.

Under "Tiltak ved reiser": Fjernet tekst om kontrolltiltak reisende må være forberedt på og generell informasjon om nytte ved feberscreening. 

12.03.20: Presisert råd under avsnittet om "Håndvask". Vi presiserer at hånddesinfeksjon/håndsprit virker på koronaviruset.  

11.03.20: 
Endret struktur på siden, lagt til nye råd om hvordan man forebygger smitte, endret informasjon om smittevernråd ved reise og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning. Lagt til lenker til side om arrangementer og samlinger samt råd til arbeidsplasser, høyskoler og universiteter. 

10.03.20: Presisering av råd om smitte fra vann.

09.03.20: Lagt inn nytt avsnitt om "Smitte fra mat, vann og dyr".

08.03.20: Lagt til "Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning (lenke) i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen, eventuelt legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer".

07.03.20: Endring i anbefalingene om karantene under overskrift "Personer som har vært i områder med vedvarende smitte" etter beslutning gjort av Helsedirektoratet. Karantene gjelder nå alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Arbeidsrestriksjoner for ansatte i helsetjenesten, inkludert studenter, faller bort på grunn av disse endringene. 

06.03.20: Lagt til avsnitt "Pårørende og besøkende" med råd om besøk i helseinstitusjoner etter reiser i områder med vedvarende spredning. 

05.03.20: Avsnittet om gravide og barn er flyttet tilbake hit. Lagt lenke til artikkelen "Råd og informasjon til risikogrupper". Lagt inn mer detaljert informasjon om hvordan man får vist undertekster på flere språk i filmen laget for barn og unge.

04.03.20: Avsnitt og gravide, barn og risikogrupper (inkl. helsepersonell i risikogrupper) er flyttet ut av artikkelen og inn i en ny artikkel om dette i veilederen. 

03.03.20: Lagt til dette rådet: "Vi anbefaler at personer som har vært i områder med vedvarende spredning i de siste 14 dagene, ikke besøker helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes".

Lagt inn to lenker til artiklene om hjemmekarantene og den om hjemmeisolering.

Lagt til havner under tiltak på flyplasser.

02.03.20: Lagt en lenke til siden "Råd til helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt smitte av covid-19"

29.02.20: Endret mindre formuleringer i avsnittet "Om karantene". Fjernet setning om "Friske personer som har høy risiko for å være smittet vil anbefales hjemmekarantene", da det er beskrevet tidligere i avsnuttet.

28.02.20: Lagt på infoboks om informasjonstelefon til publikum

25.02.20: Endret avsnitt "Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset". "Har vært i fastlands-Kina" er erstattet med "Har vært i områder med vedvarende spredning", under "Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst en av følgende situasjoner". 

Oppdatert lenke til Områder med vedvarende spredning av koronaviruset.

25.02.20: Lagt inn hygieneplakat "Vaner som forebygger smitte"

20.02.20: Endret avsnittsoverskrift fra "Når bør man søke legehjelp" til "Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?" Fremhevet budskapet i nevnte avsnitt om at den som mistenker sykdom skal ringe til fastlege eller legevakt for råd og avtale om undersøkelse. 

11.02.20: Lagt inn nytt avsnitt "God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus".

10.02.20: Tatt ut avsnittet "Råd til personer som i yrkessammenheng kan komme i nærkontakt med personer som har vært i utbruddsområder" og publisert en egen artikkel om dette.