Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel i nettpublikasjon

Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus  (coronavirus)

Publisert Oppdatert

Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Hva bør de som har vært på reise gjøre hvis de blir syke? Hvilke tiltak er det vi ikke anbefaler og hvorfor?

Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Hva bør de som har vært på reise gjøre hvis de blir syke? Hvilke tiltak er det vi ikke anbefaler og hvorfor?


Informasjon for befolkningen

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no 

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser. Unntak er blant annet hvis du er helsepersonell, hvis du er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom eller hvis du har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, som tungpustethet, bør du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Også dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet. Mistanke om covid-19 må ikke hindre deg i å få nødvendig helsehjelp.

Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen COVID-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.

Hold avstand for å begrense smitte

Formålet med rådene om å holde avstand er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19.

litt, mye eller helt avstand? forebyggende smitteråd ved koronavirus
Litt, mye eller helt avstand? Ved å holde avstand bremser vi korona (covid-19). Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Råd og tiltak for befolkningen generelt

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet (mer info i avsnittet "Generelle hygieneråd" nedenfor)
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.

Se også:

Hjemmekarantene

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder alle som har vært på reise i utlandet, og personer som har fått beskjed av helsetjenesten om at de er definert som nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.
 • Selv om du i karantenetiden utvikler symptomer og testes for covid-19 med negativt prøvesvar, vil karantenetiden ikke forkortes.

Formålet med karantene er unngå smitte til andre før du selv utvikler symptomer.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, skal ikke selv være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse, kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Se også:

Hjemmeisolering

De som får påvist covid-19 må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted.

Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • De du bor sammen med skal være i karantene så lenge du er i isolasjon, og minimum 14 dager etter at karantenen startet.
 • Isoleringen varer til 7 dager etter du er helt frisk.

Se også:

Generelle hygieneråd

hygieneplakat_smitte_koronavirus.JPG

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring 

 • I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 
 • I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt:

Import av varer og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning. Sannsynligheten for at en smittet person forurenser en vare er lav, og risikoen er lav for å bli smittet av viruset som forårsaker covid-19 fra en pakke som har vært eksponert for ulike temperaturer og andre forhold under transport.

Arrangementer og samlinger

For å hindre spredning av covid-19 besluttet Helsedirektoratet den 12. mars 2020 forbud mot, samt stenging av, ulike arrangementer og tilbud. 

Råd om hvordan forebygge smitte på arbeidsplasser

Arbeidsplasser bør tilrettelegge for hygienetiltak for å begrense smitte.

Tiltak ved reiser

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. 

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden