Kontakt oss om emnet

Kontaktskjema

|

Oppdatert

Generell kontaktinformasjon for Miljøbiobanken

For spørsmål eller henvendelser om Miljøbiobanken, send e-post til miljobiobank@fhi.no

Dersom det haster, ring prosjektleder Line Småstuen Haug: 91 65 01 25

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.   

Publisert | Oppdatert