Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

The Cochrane Collaboration

Cochrane-samarbeidet er ein internasjonal, ideell organisasjon som har som mål å hjelpe folk med å ta velinformerte avgjersler i spørsmål knytte til helse og sjukdom.

Dette skjer gjennom å utarbeide, oppdatere og sikre lett tilgang til systematiske oversikter om effekten av ulike helsetiltak. Målgruppa for verksemda er både pasientar, publikum, helsepersonell, politikarar og helsestyresmakter.

Den norske delen av denne internasjonale, ideelle og uavhengige organisasjonen har base i Folkehelseinstituttet.

Cochrane-oversikt

Ei Cochrane-oversikt er ei systematisk oppsummering av det som finst av dokumentasjon på effekten av eit helsetiltak. Formålet med Cochrane-oversikter er å bidra til å kunne ta velinformerte avgjersler på alle nivå i helsetenesta.

I tilfelle der vi manglar dokumentasjon på effekten av eit tiltak, kan ei Cochrane-oversikt vere med på å avklare om det trengs vidare forsking.

Cochrane-oversikter blir publiserte i Cochrane Database of Systematic Reviews eller i Cochrane Methodology Register. Dei har eit standardisert format som er omtalt i the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions.