Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «The Campbell Collaboration»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • The Campbell Collaboration

Artikkel

The Campbell Collaboration

Campbell Collaboration er eit internasjonalt forskingsnettverk som produserer systematiske oversikter om forsking på effekten av tiltak innan samfunnsvitskapen.

Campbell Collaboration er eit internasjonalt forskingsnettverk som produserer systematiske oversikter om forsking på effekten av tiltak innan samfunnsvitskapen.


Cambell Collaboration sin administrasjon er spredd over fleire land, blant anna Noreg.

Campbells formål og arbeid

Campbell Collaboration blei stifta i år 2000. Organisasjonen baserer seg på samarbeid mellom forskarar og har som mål å fremje positiv sosial endring ved å bidra til å gi beslutningstakarar og praktikarar eit betre avgjerslegrunnlag og betre kvalitet på offentlege og private tenester.

Ekspertar frå Campbell sine faggrupper innan samfunnsvitskap og metode hjelper forskarar som ønskjer å forfatte ei systematisk oversikt. Den respekterte redaksjonelle prosessen og fagfellevurderinga til Campell gir forfattarane kvalifisert hjelp til mellom anna forskingsdesign, statistiske analysar og litteratursøk.

Campbell Systematic Reviews Open Access-tidsskrift

Dei systematiske oversiktene til Campbell Collaboration er samla på eit eige nettsted.

Meir informasjon ligg på organisasjonen sine eigne nettsider: www.campbellcollaboration.org.

Campbell ynskjer velkommen nye tittelregistreringer frå forfatterteam som er interesserte i å publisere ei systematisk oversikt om eit samfunnsvitskapeleg emne. Korleis du sender inn eit forslag, finn du på nettstaden til tidsskriftet, Campbell Systematic Reviews.