Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Samvalg»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Samvalg

Artikkel

Samvalg

Samvalg er en arbeidsform som involverer pasienten aktivt i avgjørelser om behandling i helsetjenesten

Lege snakker med pasient og pårørende
Lege snakker med pasient og pårørende. Colourbox.com

Samvalg er en arbeidsform som involverer pasienten aktivt i avgjørelser om behandling i helsetjenesten


Samvalg er det norske begrepet for «shared decision making». Det er en arbeidsform som involverer pasienten aktivt i avgjørelser om behandling i helsetjenesten. Samvalg har forankring i den norske helsetjenesten blant annet gjennom nasjonal helse- og sykehusplan.

Hva er samvalg?

Formålet med samvalg er å styrke pasienter ved å gi økt innflytelse og ved å trekke frem hva som er viktig for den enkelte pasienten. Ved samvalg får pasienten informasjon om fordeler og ulemper ved ulike alternativer og vurderer disse opp mot hverandre gjennom aktiv støtte av helsepersonell.

Det er tre spørsmål som pasienten og helsepersonellet snakker om:

  • Hvilke behandlingsalternativer finnes?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at pasienten vil oppleve disse fordelene og ulempene?

For å strukturere samtalen brukes gjerne samvalgsverktøy.

Hva er samvalgsverktøy?

De nasjonale samvalgsverktøyene er ment å være til hjelp i valgprosessen. De kan brukes både før, under og etter konsultasjon. Verktøyene skal gi relevant og pålitelig informasjon om alle valgmulighetene som finnes. Når samvalgsverktøyet brukes er det for å diskutere de ulike alternativene, og komme frem til det beste valget. De nasjonale samvalgsverktøyene som finnes publiseres av Helsenorge.no.

Hva gjør vi for å støtte samvalg i helsetjenesten?

I tillegg til pasienter og helsepersonell er det flere andre aktører som støtter arbeidet med samvalg, blant annet de fire regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Kommunenes sentralforbund og profesjonsorganisasjoner og bruker- og pasientorganisasjoner.

Folkehelseinstituttet støtter helsetjenesten i arbeidet med samvalg og særlig med å bidra til at forskning brukes aktivt i utviklingen av samvalgsverktøy.

Samvalgssenteret

Vi har et aktivt samarbeid med Samvalgssenteret. De er finansiert av Helse Nord og har lokaler ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø. De produserer samvalgsverktøy, utvikler e-læringskurs, koordinerer implementering av samvalg i Helse Nord, og samarbeider med de andre regionale helseforetakene samt Norsk helsenett.

Internasjonalt samarbeid

Den internasjonale organisasjonen International Shared Decision Making Society  arrangerer konferanser med samvalg som hovedtema.