Hopp til innhold

Artikkel

Samarbeid med SBU

Publisert

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) er en statlig etat som utfører systematiske kunnskapsoppsummeringer for helsetjenester og sosiale tjenester i Sverige.

SBU.png

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) er en statlig etat som utfører systematiske kunnskapsoppsummeringer for helsetjenester og sosiale tjenester i Sverige.


Folkehelseintituttets samarbeid med SBU innbefatter:

  • Å lenke til rapporter på hverandres respektive hjemmesider
  • Å jevnlig utveksle lister av nylig publiserte, planlagte og pågående prosjekt for å unngå dobbeltarbeid
  • Muligheter for å dele hverandres helseøkonomiske modeller
  • Å nyttiggjøre seg av hverandres rapporter om kunskapsluckor/kunnskapshull
  • Å benytte seg av hverandres nettverk for å finne fageksperter

Aktuelle publikasjoner fra SBU:

Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott

Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen

Könsdysfori hos barn och unga

Funktionstillstånd och funktionshinder

Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada


Søk i alle SBUs publikasjoner