Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norsk covid-19-forskning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norsk covid-19-forskning

Artikkel

Norsk covid-19-forskning

Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 gir ut nyhetsbrev om norsk covid-19-forskning. På denne siden finner du mer informasjon om hvordan de inkluderte studiene er plukket ut, en oversikt over tidligere nyhetsbrev, samt en søkbar oversikt over publikasjonene i nyhetsbrevet fra og med august 2021.

Illustrasjon koronavirus

Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 gir ut nyhetsbrev om norsk covid-19-forskning. På denne siden finner du mer informasjon om hvordan de inkluderte studiene er plukket ut, en oversikt over tidligere nyhetsbrev, samt en søkbar oversikt over publikasjonene i nyhetsbrevet fra og med august 2021.


Meld deg på nyhetsbrevet her

Publikasjoner

Tabellen under gir en oversikt over alle publikasjoner inkludert i nyhetsbrevene utgitt av Kunnskapsprogrammet fra og med august 2021. Man kan velge kategori øverst, sortere på de ulike kolonnene og hele tabellen kan lastes ned som en excel-fil. Kun norske institusjoner som har bidratt til publikasjonene er listet opp. Se avsnittet om nyhetsbrevet lenger ned for informasjon om hvordan studiene blir plukket ut. Tabellen oppdateres jevnlig i forbindelse med nye utgivelser av nyhetsbrev. For publikasjoner før august 2021, se Samleside med alle utgitte nyhetsbrev.

Publikasjoner
Oppdatert: 31.05.2022

Oversikt over kategorier og institusjoner

Grafen under viser fordelingen av publikasjoner på ulike tema over tid, fra og med august 2021.

2022-08-18_Pub pr kategori.png

Grafene under viser institusjonene som har bidratt til flest publikasjoner innen ulike kategorier, fra og med august 2021.

2022-08-18_Pub pr institusjon pr kat_ggsave.png

Informasjon om nyhetsbrevet

Søket gjennomføres i databasene Medline, Embase og Web of Science med begrensning på dato som angitt i hvert enkelt nyhetsbrev. Vi tar forbehold om at disse databasene ikke dekker alle fagområder like godt.

Inklusjonskriterier

Publikasjoner som hovedsakelig dreier seg om covid-19 eller SARS-CoV-2 og

  • er utgitt av norsk fagmiljø
  • inkluderer norske data, det vil si data fra Norge eller om norske borgere
  • har en norsk medforfatter

Eksklusjonskriterier

Publikasjoner som

  • er utgitt på språk annet enn norsk og engelsk
  • ikke er fagfellevurdert
  • ikke inneholder empiriske data

Se også:

Redaksjon

Cathinka Halle Julin, Unni Gopinathan, Eirik Frønæs Vikum, Thea Steen Skogheim og Merete Kile Holtermann.

Har du innspill eller spørsmål til nyhetsbrevet, kontakt oss på .

Historikk

13.05.2022: Oppdatert Excel-fil, oppdaterte figurer, og nytt nyhetsbrev lagt ut.

03.05.2021: Oppdatert navn på redaksjonsmedlemmer