Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norsk covid-19-forskning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norsk covid-19-forskning

Artikkel

Norsk covid-19-forskning

Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 gir ut nyhetsbrev om norsk covid-19-forskning. På denne siden finner du mer informasjon om hvordan de inkluderte studiene er plukket ut, en oversikt over tidligere nyhetsbrev, samt en søkbar oversikt over publikasjonene i nyhetsbrevet fra og med august 2021.

Illustrasjon koronavirus

Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 gir ut nyhetsbrev om norsk covid-19-forskning. På denne siden finner du mer informasjon om hvordan de inkluderte studiene er plukket ut, en oversikt over tidligere nyhetsbrev, samt en søkbar oversikt over publikasjonene i nyhetsbrevet fra og med august 2021.


Meld deg på nyhetsbrevet her

Publikasjoner

Tabellen under gir en oversikt over alle publikasjoner inkludert i nyhetsbrevene utgitt av Kunnskapsprogrammet fra og med august 2021. Man kan velge kategori øverst, sortere på de ulike kolonnene og hele tabellen kan lastes ned som en excel-fil. Kun norske institusjoner som har bidratt til publikasjonene er listet opp. Se avsnittet om nyhetsbrevet lenger ned for informasjon om hvordan studiene blir plukket ut. Tabellen oppdateres jevnlig i forbindelse med nye utgivelser av nyhetsbrev. For publikasjoner før august 2021, se Samleside med alle utgitte nyhetsbrev.

Publikasjoner
Oppdatert: 09.12.2022

Oversikt over kategorier og institusjoner

Grafen under viser fordelingen av publikasjoner på ulike tema over tid, fra og med august 2021.

Figur som viser antall publikasjoner per kategori

Grafene under viser institusjonene som har bidratt til flest publikasjoner innen ulike kategorier, fra og med august 2021.

Figur som viser antall publikasjoner per institusjon per kategori

Informasjon om nyhetsbrevet

Søket gjennomføres i databasene Medline, Embase og Web of Science med begrensning på dato som angitt i hvert enkelt nyhetsbrev. Vi tar forbehold om at disse databasene ikke dekker alle fagområder like godt.

Inklusjonskriterier

Publikasjoner som hovedsakelig dreier seg om covid-19 eller SARS-CoV-2 og

  • er utgitt av norsk fagmiljø
  • inkluderer norske data, det vil si data fra Norge eller om norske borgere
  • har en norsk medforfatter

Eksklusjonskriterier

Publikasjoner som

  • er utgitt på språk annet enn norsk og engelsk
  • ikke er fagfellevurdert
  • ikke inneholder empiriske data

Se også:

Redaksjon

Cathinka Halle Julin, Unni Gopinathan, Eirik Frønæs Vikum, Thea Steen Skogheim og Merete Kile Holtermann.

Har du innspill eller spørsmål til nyhetsbrevet, kontakt oss på .

Historikk

13.05.2022: Oppdatert Excel-fil, oppdaterte figurer, og nytt nyhetsbrev lagt ut.

03.05.2021: Oppdatert navn på redaksjonsmedlemmer