Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva kan vi tilby?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva kan vi tilby?

Artikkel

Hva kan vi tilby?

Område for helsetjenester tilbyr ulike typer systematiske kunnskapsoppsummeringer, som skreddersys til oppdragsgivers behov og ønsker. Vi utarbeider leveranser som er mest mulig relevante og imøtekommer bestillers behov. De fleste kunnskapsoppsummeringer kan vi levere i løpet av noen måneder. Vi tilbyr også litteratursøk, kurs og undervisning.

colourbox.com
colourbox.com

Område for helsetjenester tilbyr ulike typer systematiske kunnskapsoppsummeringer, som skreddersys til oppdragsgivers behov og ønsker. Vi utarbeider leveranser som er mest mulig relevante og imøtekommer bestillers behov. De fleste kunnskapsoppsummeringer kan vi levere i løpet av noen måneder. Vi tilbyr også litteratursøk, kurs og undervisning.


Innhold på denne siden

Kurs og undervisning

Vi arrangerer kurs, workshops og opplæring i kunnskapsbasert praksis, forskningsmetode, litteratursøk og lignende. Vi gir alt fra 2-timers undervisning og innlegg til ukelange kurs. Vi gir også opplæring i utarbeidelse av kunnskapsoppsummeringer og bruk av maskinlæring.

For mer informasjon, kontakt avdelingsdirektør .


Område for helsetjenester utfører kunnskapsoppsummeringer for spørsmål om effekten av tiltak, årsaker, diagnose/måling, prognose og erfaringer/opplevelse, samt mer generelt "hva fins av, og kjennetegner forskning om tema x".

Vi tilbyr ulike typer systematiske kunnskapsoppsummeringer, som skreddersys til oppdragsgivers behov og ønsker. Det betyr en modulær (plukk-og-miks) tilnærming, der elementer fra én type kunnskapsoppsummering kan kombineres med elementer fra andre typer oppsummeringer.

Skreddersøm på kunnskapsoppsummeringene betyr at vi tilpasser leveransene våre til oppdragsgivers problemstilling, i dialog med oppdragsgivere, slik at leveransene blir mest mulig relevante og imøtekommer deres behov.

Alle kunnskapsoppsummeringene beskrevet her gir en (bred eller smal) oversikt over et spesifikt tema/problemstilling, bortsett fra omtaler, og anvisning om kunnskapshull (dvs hvorvidt og eller hvilken forskning mangler i forhold til problemstillingen). Leveringstid for hvert produkt avhenger av omfanget på forskningsspørsmålet. Brede spørsmål der det fins mange studier tar lengre tid å oppsummere. 

Systematisk kunnskapsoppsummering

En litteraturoversikt over et klart definert forskningsspørsmål. Prosess: identifisere, utvelge, kritisk vurdere kvaliteten, trekke ut data, syntetisere og gradere forskning (oversikter eller primærstudier). Resultat: detaljert beskrivelse av resultatene fra alle inkluderte studier og hvor mye vi stoler på resultatene.

Se eksempler:
Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov (effekt)

Kommunikasjon om barns vektstatus til foreldre og barn: Hva er effektivt og hva er barns og foreldres erfaringer og preferanser? En «mixed methods» systematisk oversikt (effekt og erfaring)

Metodevurdering

En litteraturoversikt over et klart definert spørsmål om effekt og sikkerhet av et tiltak. Synliggjør også ofte økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser. Prosess: identifisere, utvelge, kritisk vurdere kvaliteten, trekke ut data, syntetisere og gradere forskning. Resultat: detaljert beskrivelse av resultatene fra alle inkluderte studier og hvor mye vi stoler på resultatene.

Se et eksempel: Prehospital CT for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag eller alvorlige hodeskader

Hurtigoversikt

En litteraturoversikt over et klart definert forskningsspørsmål. Prosess: identifisere, utvelge, kritisk vurdere kvaliteten, trekke ut data, syntetisere og eventuelt gradere forskning; men vi forenkler deler av prosessen, og resultatene er derfor noe mindre pålitelige. Resultat: detaljert beskrivelse av resultatene fra alle inkluderte studier, eventuelt med vurdering av hvor mye vi stoler på resultatene.

Se et eksempel: Bruk av Liverpool Care Pathway ved livets slutt

Systematisk kartleggingsoversikt

En litteraturoversikt over et klart definert spørsmål med henhold til hva fins av og kjennetegner litteraturen på det spesifikke temaet. Prosess: identifisere, utvelge, trekke ut data og beskrive litteraturen (vanligvis forskning). Resultat: beskrivelse av litteraturen på et spesifikt tema, kartlegger omfanget og innholdet.

Se et eksempel: Foreldreoppfølging i familievernet etter omsorgsovertakelse 

Forskningskart / Evidence and gap-map

En oversikt over hva som finnes av forskning på et spesifikt spørsmål (omfang og kjennetegn). Prosess: identifisere, utvelge, kode data. Resultat: interaktivt nettbasert kart over forskningen, organisert i henhold til predefinerte koder.

Se et eksempel: Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet 

Systematisk litteratursøk med sortering

En oversikt over hva som finnes av litteratur på et spesifikt spørsmål. Prosess: identifisere, utvelge, sortere og lage liste over litteraturen (vanligvis forskningslitteratur). Vi innhenter vanligvis kun sammendrag og vurderer ikke kvaliteten. Resultat: enkel beskrivelse der litteratur er sortert og presentert i lister.

Se et eksempel: Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessaker

Kunnskapsomtale / Policynotat

En kort beskrivelse/notat over relevant kunnskap m.h.t. en bestemt problemstilling. Prosess: tar utgangspunkt i en bestemt sak/ beslutnings- eller politikkutformings-prosess, og identifiserer og innhenter relevant forskningslitteratur som opplyser saken. Resultat: kort beskrivelse over relevant forskning og anbefaling om videre beslutnings- eller politikkutformingsprosess.

Strukturert temautredning (pilotprosjekt)

En utredning av hva som finnes av (oppsummert) forskning. Prosess: identifisere, utvelge (kun sammendrag) og lage liste over den mest relevante forskningslitteraturen. Resultat: enkel beskrivelse der forskningen er presentert i lister og forslag til videre utredning er kort presentert.

Omtale av kunnskapsoppsummering

En kort (1-3 sider) beskrivelse og gradering (hvor mye vi stoler på resultatene) av eksisterende systematisk oversikt, vanligvis med opplysninger relevant for norske forhold.

Se et eksempel: Foreldrekurs kan bedre barnas psykososiale utvikling

 

Historikk

Faglig gjennomgått av klynge for vurdering av tiltak, januar 2023.