Hopp til innhold

Artikkel

Levende kart over covid-19-forskning

Publisert Oppdatert

Mengden tilgjengelig forskning om covid-19 øker raskt. Dette prosjektet skal hjelpe beslutningstakere til å orientere seg i tilgjengelig forskning, og støtte dem som lager systematiske oversikter over forskning på covid-19.

Nytt forskningskart med logoer downsized.png

Mengden tilgjengelig forskning om covid-19 øker raskt. Dette prosjektet skal hjelpe beslutningstakere til å orientere seg i tilgjengelig forskning, og støtte dem som lager systematiske oversikter over forskning på covid-19.


Vi lager en oversikt over vitenskapelige publikasjoner med detaljerte undergrupper for å vise enkel vei til relevante publikasjoner på spesifikke emner. Samtidig gjør kartet det synlig hvor forskning mangler, noe som kan stimulere til nye, viktige studier. Vår samarbeidspartner ved McMaster University i Canada lager en oversikt over kvalitetssikrede retningslinjer.

Vi mottar studier som EPPI Centre har screenet etter ukentlige søk i Medline og Embase. Vi supplerer disse studiene med egne ukentlig søk i Scopus.

Vi oppdaterer kartet annenhver uke.

15. juli 2020 inneholder kartet 6 513 publikasjoner som er kategorisert etter emne, populasjon og publikasjonstype. Sammen med EPPI Centre har vi screenet 29 317 referanser som er funnet gjennom våre søk. Kartet inneholder alle systematiske oversikter, metodevurderinger, randomiserte kontrollerte studier (RCTer), ikke-randomiserte studier med kontrollgruppe og metodeartikler identifisert inntil inntil 15. juni. For ikke-randomiserte studier uten kontrollgruppe, kvalitative studier og protokoller er kartet oppdatert til 4. mai 2020.

Hovedkartet inkluderer alle publikasjoner klassifisert etter publikasjonstype, hvilke personer det gjelder, og hvilket emne forskningen handler om. Brukerveiledning for kartene finnes under «About»-knappen øverst til venstre i hvert skjermbilde.

Mer detaljert kart finnes for disse emnene:

Kunnskapsoppsummeringer om Covid 19

 

Kontakt oss

Har du innspill eller spørsmål, kontakt oss på Covid-19.evidencemap@fhi.no 

Invitasjon til samarbeid

Vi inviterer institusjoner og enkeltpersoner til samarbeid om utviklingen av prosjektet Levende kart over covid-19-forskning. Vi søker etter samarbeidspartnere som vil bidra i kategoriseringen av covid-19-artikler eller i vurdering av risiko for skjevheter i prioriterte studier. En mer fullstendig invitasjon er tilgjengelig.