Hopp til innhold

Artikkel

Levende kart over covid-19-forskning

Publisert Oppdatert

Mengden tilgjengelig forskning om covid-19 øker raskt. Dette prosjektet skal hjelpe beslutningstakere til å orientere seg i tilgjengelig forskning, og støtte dem som lager systematiske oversikter over forskning på covid-19.

Nytt forskningskart med logoer downsized.png

Mengden tilgjengelig forskning om covid-19 øker raskt. Dette prosjektet skal hjelpe beslutningstakere til å orientere seg i tilgjengelig forskning, og støtte dem som lager systematiske oversikter over forskning på covid-19.


Vi lager en oversikt over vitenskapelige publikasjoner med detaljerte undergrupper for å vise enkel vei til relevante publikasjoner på spesifikke emner. Samtidig gjør kartet det synlig hvor forskning mangler, noe som kan stimulere til nye, viktige studier. Vår samarbeidspartner ved McMaster University i Canada lager en oversikt over kvalitetssikrede retningslinjer.

Vi henter hver dag nye artikler fra Centers for Disease Prevention and Control (CDC) COVID-19 Research Articles Downloadable Database. CDC utfører daglig omfattende litteratursøk i over 20 databaser.

Vi oppdaterer kartet annenhver uke.

26. mai inkluderer kartet 2 210 publikasjoner kategorisert etter emne, befolkning og type publikasjon. Vi har screenet 17 000 publikasjoner funnet gjennom litteratursøk. Kartet inneholder alle systematiske oversikter, randomiserte kontrollerte studier (RCTer), ikke-randomiserte studier med kontrollgruppe og metodeartikler identifisert inntil 18. mai. For ikke-randomiserte studier uten kontrollgruppe, kvalitative studier og protokoller er kartet oppdatert til 27. april 2020.

Hovedkartet inkluderer alle publikasjoner klassifisert etter publikasjonstype, hvilke personer det gjelder, og hvilket emne forskningen handler om. Brukerveiledning for kartene finnes under «About»-knappen øverst til venstre i hvert skjermbilde.

Mer detaljert kart finnes for disse emnene:

Kunnskapsoppsummeringer om Covid 19

 

Kontakt oss

Har du innspill eller spørsmål, kontakt oss på Covid-19.evidencemap@fhi.no 

Invitasjon til samarbeid

Vi inviterer institusjoner og enkeltpersoner til samarbeid om utviklingen av prosjektet Levende kart over covid-19-forskning. Vi søker etter samarbeidspartnere som vil bidra i kategoriseringen av covid-19-artikler eller i vurdering av risiko for skjevheter i prioriterte studier. En mer fullstendig invitasjon er tilgjengelig.