Hopp til innhold

Artikkel

Hva er en kunnskapsoppsummering?

Publisert Oppdatert

Kunnskapsoppsummeringer fra Område for helsetjenester utarbeides på en systematisk, vitenskapelig og transparent måte. Det skal være mulig for andre å etterprøve våre resultater og konklusjoner.

COLOURBOX7545399.jpg

Kunnskapsoppsummeringer fra Område for helsetjenester utarbeides på en systematisk, vitenskapelig og transparent måte. Det skal være mulig for andre å etterprøve våre resultater og konklusjoner.


Det fins ulike typer kunnskapsoppsummeringer, men alle kjennetegnes ved at de samler sammen resultater fra eksisterende studier. Felles for kunnskapsoppsummeringene fra Område for helsetjenester er at de er systematiske, dvs at de er utarbeidet på en systematisk, vitenskapelig og transparent måte. Det skal være mulig for andre å etterprøve våre resultater og konklusjoner.

Grunnlaget for de eksplisitte og forhåndsdefinerte metodene vi benytter, følger internasjonale standarder for hvordan systematiske kunnskapsoppsummeringer utarbeides. I kontrast til systematiske oppsummeringer, står ikke-systematiske oppsummeringer ("tradisjonelle" oppsummeringer), der fremgangsmåten mangler systematikk og transparens. Da kan det bl.a. være vanskelig for oppdragsgiver å vite hvorfor noen forskningsresultater vektlegges og andre ikke. Slike ikke-systematiske oppsummeringer er mindre pålitelige, og leseren kan nødvendigvis ikke stole på resultatene.

En systematisk kunnskapsoppsummering er:

  • En oversikt over den beste, tilgjengelige kunnskapen i verden på et spesifikt tema
  • Utført på en systematisk, eksplisitt og transparent måte
  • Beskriver ikke bare én og én av brikkene, men hele bildet – slik det ser ut i dag

 

Om artikkelen / endringshistorikk