Hopp til innhold

Artikkel

Stipendordning

Harkness Fellowship

Publisert Oppdatert

Stipend for studiar om helsepolitikk, organisering og praksis i helsetenesta.

Stipend for studiar om helsepolitikk, organisering og praksis i helsetenesta.


Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice er ei stipendordning som lovande norske forskarar, klinikarar, leiarar og sentrale rådgivarar i helsetenesta og journalistar kan søkje på. Det er Forskingsrådets program for helse- og omsorgstenester og Folkehelseinstituttet som vel ut kandidatar saman med The Commonwealth Fund.

Stipendet er økonomisk romsleg og gjeld for eitt år ved eit av dei betre universiteta i USA.

Norske Harkness Fellows

  • Unni Gopinathan (2018-2019)
  • Marianne Storm (2017- 2018)
  • Birgitte Graverholt (2016–2017)
  • Meetali Kakad (2015–2016)
  • Bjørn Hofmann (2014–2015)
  • Jan Frich (2013–2014)
  • Hans Olav Melberg (2012–2013)
  • Atle Fretheim (2011–2012)
  • Berit Bringedal (2010–2011)

Sjå òg Commonwealth Fund

Søknadsprosessen for perioden 2020-2021

Ett år ved et av USAs beste universiteter, med tilgang til noe av det ypperste av akademias personligheter bør kunne friste eventyrlystne. Ordningen er også finansielt ganske gunstig.

Søknadsfristen for perioden 2020-2021 er 11. november. 

Har du spørsmål? Kontakt Magne Nylenna på e-post: magne.nylenna@fhi.no

Informasjon om søknadsprosess på Commonwealth Funds nettsider (engelsk)

Harkness Fellow 2019-2020: Christer Mjåset

Christer Mjåset blir den tiende Harkness Fellow fra Norge.
Christer Mjåset blir den tiende Harkness Fellow fra Norge.

Mjåset er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og spesialist i nevrokirurgi. Han har et doktorgradsprosjekt om nakkekirurgi i Norge der han analyserer data fra det Norsk Nakke- og Ryggregister ved FORMI, Oslo Universitetssykehus. Han er skjønnlitterærforfatter av fem bøker og har skrevet artikler og holdt en rekke forelesninger om legerollen, sykdom og medisinsk historie i kunst og litteratur. Det har blant annet gjort ham til medlem av den Norske nevrolitterære klubb.

Overbehandling

De siste fire årene har Mjåset vært leder i Yngre legers forening, og fra 2017 visepresident i Legeforeningen. Han har i denne perioden vært ansvarlig for oppstart av den medisinske kampanjen "Gjør kloke valg!" - en norsk gren av en internasjonal kampanje som tar sikte på å redusere unødvendige undersøkelser og behandlinger av pasienter. I mai 2018 holdt han TEDx-foredrag om emnet: "Why your doctor needs your help to battle over-treatment"

Finansieringsmodeller for helsetjenester

Under oppholdet i USA skal Mjåset forske på finansieringsmodeller for helsetjenester, med utgangspunkt i spinalkirurgi.

– Jeg skal se på ulike finansieringsmodeller som foreløpig ikke har kommet til Norge, forteller Mjåset.

– Jeg kommer til å ta utgangspunkt i min egen forskning og kjennskap til spinalkirurg og forsøke å identifisere insentiver og barrierer som er knyttet til å gå fra typiske fee-for-service-modeller til spesielt value-based health care (VBHC). VBHC har blitt implementert i Sverige med svært varierende grad av suksess og er en stor hype innenfor helseområdet i USA. Samtidig er det lite som er evidence-based med tanke på resultater, og de ulike VBHC-modellene som eksisterer er også nokså forskjellige og vektlegger ulike aspekter av den underliggende teorien.

Det var på Harvard Business School teorien bak «value-based healthcare» ble laget. Professor Michael Porter og Elisabeth Teisberg er blant grunnleggerne. Mjåset var i januar over for å ta et kurs med Porter. Kurset samler årlig helseledere fra hele verden.

– Kort fortalt handler VBHC om å legge finansieringen til spesifikke pasientforløp og samtidig sikre kvalitet ved å måle pasientverdien gjennom definerte «outcomes» - gjerne «patient-reported-outcome-measures»/PROMs. Slik skal man få mer helse for hver krone og samtidig mer verdi for pasienten. Modellen egner seg godt til velavgrensede pasientforløp, som for eksempel forløp knyttet til mange elektive kirurgiske inngrep, men ved kroniske forløp, der begynnelse og slutt er mindre tydelig og diagnosene kanskje mange og usikre, så er effekten mer usikker. Spørsmålet er likevel om vi kan ha noe å lære av institusjoner der implementeringen er vellykket.

– Selv om det amerikanske systemet er nokså annerledes fra det norske, har vi de samme utfordringene knyttet til både overbehandling og høye helseutgifter. Samtidig har Norge fantastisk gode kvalitetsregistre som vi kanskje burde anvende mer og bedre enn vi gjør i dag, fortsetter Mjåset.

Lære og dele

I USA vil Mjåset ikke bare forske. Han vil også delta på kursserien som tilbys de ti som er årets Harkness Fellows. Kursene innebærer reiser til alle de største og mest kjente helseinstitusjonene i USA, samt Kongressen og Googles hovedkvarter i California.

– Det blir veldig spennende å treffe de kanskje mest kunnskapsrike helseforskerne, teknologene og lederne i verden, og samtidig dele erfaringer med de andre stipendiatene som kommer fra vidt forskjellige land, avslutter Mjåset.

– Jeg tror ganske sikkert jeg vil ha mye nyttig kunnskap å bringe med meg tilbake til Norge etter dette året.

Fagdirektør i Helse Sør-Øst, og tidligere Harkness-stipendiat, Jan Frich i Helse Sør-Øst vil være mentor for Mjåset under USA oppholdet.

 

Hopp til innhold