Hopp til innhold

Artikkel

Mini-metodevurdering

Publisert Oppdatert

Mini-metodevurdering er kunnskapsbasert beslutningsstøtte for sykehusene ved innføring av nye metoder. FHI er nasjonal ressursgruppe og drifter databasen for mini-metodevurdering.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mini-metodevurdering er kunnskapsbasert beslutningsstøtte for sykehusene ved innføring av nye metoder. FHI er nasjonal ressursgruppe og drifter databasen for mini-metodevurdering.


FHI er nasjonal ressursgruppe og drifter den nasjonale databasen for mini-metodevurdering.

En mini-metodevurdering brukes av sykehusene når et fagmiljø ønsker å innføre en ny metode. Den kan også brukes til utfasing av allerede eksisterende metoder i sykehuset. Med metoder menes i denne sammenheng alle typer tiltak som benyttes i helsetjenesten, for eksempel diagnostiske tester, medisinske, kirurgiske og helsefaglige prosedyrer og medisinsk utstyr. Mini-metodevurdering skal normalt ikke benyttes til vurderinger av legemidler eller metoder der legemidler inngår som en vesentlig komponent.

Mini-metodevurdering er en nedskalert form av den tradisjonelle metodevurderingen  og er spesielt tilpasset beslutninger som skal tas på sykehusnivå. Når en beslutningstager i et sykehus skal avgjøre om en metode bør innføres (evt. utfases) i sykehuset, må mini-metodevurderingen sees i sammenheng med sykehusets strategi, organisering, økonomi og praksis.