Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Metodevurderinger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Metodevurderinger

Artikkel

Metodevurderinger

FHI utarbeider ulike typer metodevurderinger: fullstendige, hurtige og forenklede metodevurderinger.

colourbox.com
colourbox.com

FHI utarbeider ulike typer metodevurderinger: fullstendige, hurtige og forenklede metodevurderinger.


Innhold på denne siden

FHI utfører fullstendige metodevurderinger for alle typer metoder, inkludert legemidler. Hurtige og forenklede metodevurderinger gjør FHI for metoder som ikke er legemidler (medisinsk utstyr, diagnostiske tester eller prosedyrer). 

Fullstendig metodevurdering

En fullstendig metodevurdering er en omfattende systematisk vurdering av nye eller etablerte metoder der både effekt, sikkerhet og/eller kostnadseffektivitet (helseøkonomisk evaluering) gjennomgås og vurderes. Vurderingen omfatter ofte også spørsmål vedrørende etiske, juridiske, organisatoriske og samfunnsmessige konsekvenser. Ved fullstendig metodevurderinger er det FHI som søker etter dokumentasjon, sammenstiller dokumentasjonen og utarbeider nødvendige analyser. Fullstendige metodevurderinger brukes ofte der det er aktuelt å sammenlikne ulike metoder eller behandlingsalternativer, eller hvor produsent ikke ønsker å levere en dokumentasjonspakke.

Hurtig metodevurdering

En hurtig metodevurdering er en kunnskapsoppsummering med fokus på effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Ved hurtig metodevurdering er det produsenten/leverandøren som sender inn en dokumentasjonspakke og utarbeider nødvendige analyser. FHIs oppgave er å kritisk vurdere den innsendte dokumentasjonen. Denne typen metodevurdering er aktuell for enkeltmetoder med dokumentasjonspakke fra en leverandør.

Forenklet metodevurdering

Når det ikke er behov for, eller mulighet til, en omfattende vurdering av en metode, kan det være aktuelt at FHI utarbeider en forenklet metodevurdering. Vurderingen gjøres med en enklere metodologisk tilnærming enn fullstendige og hurtige metodevurderinger, og omfatter oftest effekt, sikkerhet og/eller helseøkonomisk vurdering. I tilfeller der det er behov for å nærmere spesifisere forskningsspørsmål, eller avklare omfang av en metodevurdering, kan FHI gjennomføre en kartlegging.

Folkehelseinstituttets portefølje i Nye Metoder

For ytterligere informasjon om de ulike metodevurderingene, se Folkehelseinstituttets produktportefølje i Nye Metoder.