Hopp til innhold

Artikkel

Metodevarsling

Publisert Oppdatert

Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en ny metode og status for dokumentasjon. FHI har nasjonalt ansvar for metodevarsling, og drifter tjenesten MedNytt.

PET_CT_Scanner.png

Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en ny metode og status for dokumentasjon. FHI har nasjonalt ansvar for metodevarsling, og drifter tjenesten MedNytt.


FHI har nasjonalt ansvar for metodevarsling, og drifter tjenesten MedNytt, som varsler om nye og potensielt viktige metoder for norsk helsetjeneste.

Et metodevarsel er en kort beskrivelse av den nye metoden og status for dokumentasjon. Metodevarslene skal bidra til en raskere tilgang av nye og nyttige metoder. Vår viktigste oppdragsgiver er Nye Metoder, det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Et metodevarsel utarbeidet for Nye Metoder er et forslag om metodevurdering. FHI produserer metodevarslene i samarbeid med Legemiddelverket.