Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Internasjonalt HTA-samarbeid»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Internasjonalt HTA-samarbeid

Artikkel

Internasjonalt HTA-samarbeid

Folkehelseinstituttet er medlem og bidrar aktivt i internasjonale HTA-nettverk og HTA-organisasjoner. Vi samarbeider dessuten tett med søsterorganisasjoner i andre land.

Illustrasjon: Colourbox.com
Illustrasjon: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet er medlem og bidrar aktivt i internasjonale HTA-nettverk og HTA-organisasjoner. Vi samarbeider dessuten tett med søsterorganisasjoner i andre land.


Internasjonalt samarbeid innen metodevurdering (HTA) bidrar til informasjonsutveksling og gir mulighet for felles prosjekter. Hovedmålet er å unngå dobbeltarbeid og dra nytte av hverandres metodevurderinger og ekspertise. Samarbeidet ivaretar dessuten kontakt med brukere av HTA, hvorav de viktigste er beslutningstakere i helsevesenet, industrien og pasientorganisasjoner.

Globalt

INAHTA (The International Network of Agencies for Health Technology Assessment) er et internasjonalt nettverk for nasjonale og regionale organisasjoner som arbeider med metodevurderinger. Nettverket har som mål å bidra til samarbeid mellom HTA-organisasjonene og deling av informasjon om produksjon og disseminering av HTA rapporter INAHTA har 51 medlemmer i 32 land. Folkehelseinstituttet er medlem. INAHTA drifter dessuten den internasjonale HTA-databasen.

HTAi (Health Technology Assessment International) er en internasjonal organisasjon for alle som utfører og anvender metodevurderinger (HTA). I denne organisasjonen er man individuelt medlem og mange Folkehelseinstitutt-ansatte som jobber med metodevurderinger har vært medlemmer i over 10 år. HTAi er en møteplass for alle med interesse innen HTA, forskere som produserer HTA, beslutningstakere som bruker HTA, og pasientorganisasjoner og produsenter av helsetiltak. Det overordnede formålet for HTAi er å støtte og oppmuntre bruken av HTA internasjonalt. Den årlige HTAi konferansen med pre- og post workshoper er hovedbegivenheten i HTAi.

HTAi har også etablert flere interessegrupper som jobber på problemstillinger som er blitt vurdert av spesiell stor betydning, som for eksempel, pasient involvering, kilder til informasjon og litteratur, interaksjon mellom godkjenningsorganer og HTA, utfasing av unyttige metoder i helsetjenesten, osv. Flere av Folkehelseinstituttets medarbeidere deltar aktivt i HTAi interesse-gruppene.

HTAi er også ansvarlig for å arrangere møtene i HTAi Policy Forum. HTAi Policy Forum består av representanter for myndigheter, industri og HTA organisasjoner. Forumet samles hvert år for å diskutere felles problemstillinger knyttet til bruk og utvikling av HTA.

Europa

EUnetHTA (European Network for Health Technology Assessment) er et EU-finansiert prosjekt som har som mål å etablere et permanent nettverk av HTA-organisasjoner i Europa for å få et effektivt og bærekraftig HTA samarbeid, og for å unngå duplisering av arbeid. I tillegg til metodevurderinger av nye legemidler og medisinsk utstyr, jobber nettverket med «Early Dialogues» og «Post-launch Evidence Generation» (livssyklus-tilnærming). Nettverket består av over 80 organisasjoner fra 30 europeiske land.

Folkehelseinstituttet (og tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) har vært aktivt med siden nettverket startet med EUnetHTA prosjektet i 2006. Arbeidet har vært organisert i tre etterfølgende prosjekter støttet av EU kommisjonen, nemlig Joint Action 1 og 2, og nå Joint Action 3, som varer frem til mai 2021. Joint Action 3 er delt opp i syv arbeidspakker. Folkehelseinstituttet leder arbeidspakke 4 om produksjon av metodevurderinger, og er medlem av arbeidspakke 6 som utvikler kvalitetsstyringssystemet for EUnetHTA, inkludert prosedyrer, maler og metodeveiledninger.

Samarbeid med søsterorganisasjoner

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering: Swedish Council on Health Technology Assessment på engelsk) ble etablert i 1987, og er den svenske nasjonale myndigheten ansvarlig for å utarbeide metodevurderinger. SBU har i oppdrag å vurdere både nye metoder og de som allerede anvendes for støtte til beslutninger i helsetjenesten i Sverige. Siden juli 2015 er SBU også ansvarlig for metodevurderingene innen velferdsområdet. SBU og Folkehelseinstituttet (og det tidligere Kunnskapssenteret for helsetjenesten) har en lang fortid med samarbeid knyttet til både kompetanseutvikling og konkrete prosjekter. I 2016 inngikk Folkehelseinstituttet et tettere samarbeid for å ytterligere dra nytte av våre produkter, vår kompetanse og erfaring, og for å unngå dobbeltarbeid.