Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er metodevurdering?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva er metodevurdering?

Artikkel

Hva er metodevurdering?

Medisinsk metodevurdering (Health Technology Assessment, HTA) er en tverrfaglig prosess som bruker eksplisitte metoder for å bestemme verdien av medisinske metoder på forskjellige punkter i deres livssyklus. Hensikten er å informere beslutninger og å fremme et rettferdig og effektivt helsevesen av høy kvalitet.

Teamwork_cropped.
Teamwork_cropped.

Medisinsk metodevurdering (Health Technology Assessment, HTA) er en tverrfaglig prosess som bruker eksplisitte metoder for å bestemme verdien av medisinske metoder på forskjellige punkter i deres livssyklus. Hensikten er å informere beslutninger og å fremme et rettferdig og effektivt helsevesen av høy kvalitet.


Medisinsk metodevurdering (Health Technology Assessment, HTA) er en tverrfaglig prosess som bruker eksplisitte metoder for å bestemme verdien av medisinske metoder på forskjellige punkter i deres livssyklus. Hensikten er å informere beslutninger og å fremme et rettferdig og effektivt helsevesen av høy kvalitet.

Folkehelseinstituttet utarbeider ulike typer metodevurderinger. I arbeidet med metodevurderinger benytter vi systematiske og transparente metoder til å belyse effekt, sikkerhet, etikk, organisatoriske forhold, kostnadseffektivitet og budsjettkonsekvenser knyttet til innføring eller utfasing av metoder i helsevesenet. Med metode menes alle aktuelle tiltak i helsetjenesten; forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering.

For å sikre relevans blir kliniske spesialister invitert til å delta i arbeidet med metodevurderinger. FHI samarbeider også med internasjonale søsterorganisasjoner om forskning og utvikling av metodikken, og deler resultater fra metodevurderinger for å unngå dobbeltarbeid

Metodevurderinger inneholder ingen egen anbefaling om metodene som vurderes bør innføres i helsetjenesten, men brukes som beslutningsgrunnlag av beslutningstakere. I Norge er det bestemt at beslutningstakere for spesialisthelsetjenesten (sykehusene) skal bruke prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet når de prioriterer hvilke metoder som skal tilbys. Metodevurderingene bidrar til å belyse hvordan ulike metoder svarer ut prioriteringskriteriene.