Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er metodevurdering?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva er metodevurdering?

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Hva er metodevurdering?

Publisert Oppdatert

Metodevurdering er kunnskapsbasert beslutningsstøtte som systematisk vurderer forskning om effekt og sikkerhet av tiltak i helsetjenesten. En metodevurdering synliggjør også økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser. Tiltak omfatter metoder innen forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering.

Teamwork_cropped.
Teamwork_cropped.

Metodevurdering er kunnskapsbasert beslutningsstøtte som systematisk vurderer forskning om effekt og sikkerhet av tiltak i helsetjenesten. En metodevurdering synliggjør også økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser. Tiltak omfatter metoder innen forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering.


Medisinsk metodevurdering (Health Technology Assessment, HTA) er en systematisk, kvalitetssikret og transparent oppsummering av klinisk effekt og sikkerhet av en metode. Med metode menes alle aktuelle tiltak i helsetjenesten; forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering, og inkluderer en vurdering av helseøkonomi i form av kostnadseffektivitet og budsjettkonsekvenser.

Metodevurdering brukes som styringsverktøy av beslutningstakere. Beslutningstakere for spesialisthelsetjenesten (sykehusene) bruker prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet ved innføring av nye metoder. Hensikten med metodevurderinger er å bidra til en forsvarlig helsetjeneste, og at effektive, kvalitetsvurderte og trygge metoder raskt kommer pasientene til nytte.

Metodevurdering utføres etter en transparent og etterprøvbar metodikk, utarbeidet av internasjonale metodevurderingsmiljøer. For å sikre metodevurderingens relevans, inviterer FHI vanligvis kliniske spesialister til å delta i arbeidet. FHI samarbeider med internasjonale søsterorganisasjoner om forskning og utvikling av metodikken, og deler resultater fra metodevurderinger for å unngå dobbeltarbeid. En metodevurdering oppsummerer kun forskningsresultatene om metoden, og inneholder ingen anbefaling om hvorvidt den bør innføres i helsetjenesten. FHI utarbeider ulike typer metodevurderinger for beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten (Nye metoder).

Sosial- og helsedepartementet opprettet Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) i 1996 for å innføre kompetanse i medisinsk metodevurdering i Norge. Grunnlaget for etableringen av SMM er beskrevet i St. prp. 1. (1996-97). Fra 2004 ble medisinske metodevurderinger utført ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som i dag er en del av FHI.