Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Hva er metodevurdering?

Metodevurdering er kunnskapsbasert beslutningsstøtte som systematisk vurderer forskning om effekt og sikkerhet av tiltak i helsetjenesten. En metodevurdering synliggjør også økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser. Tiltak omfatter metoder innen forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering.

Teamwork_cropped.
Teamwork_cropped.

Medisinsk metodevurdering (Health Technology Assessment, HTA) er en systematisk, kvalitetssikret og transparent oppsummering av klinisk effekt og sikkerhet av en metode. Med metode menes alle aktuelle tiltak i helsetjenesten; forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering, og inkluderer en vurdering av helseøkonomi i form av kostnadseffektivitet og budsjettkonsekvenser.

Metodevurdering brukes som styringsverktøy av beslutningstakere. Beslutningstakere for spesialisthelsetjenesten (sykehusene) bruker prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet ved innføring av nye metoder. Hensikten med metodevurderinger er å bidra til en forsvarlig helsetjeneste, og at effektive, kvalitetsvurderte og trygge metoder raskt kommer pasientene til nytte.

Metodevurdering utføres etter en transparent og etterprøvbar metodikk, utarbeidet av internasjonale metodevurderingsmiljøer. For å sikre metodevurderingens relevans, inviterer FHI vanligvis kliniske spesialister til å delta i arbeidet. FHI samarbeider med internasjonale søsterorganisasjoner om forskning og utvikling av metodikken, og deler resultater fra metodevurderinger for å unngå dobbeltarbeid. En metodevurdering oppsummerer kun forskningsresultatene om metoden, og inneholder ingen anbefaling om hvorvidt den bør innføres i helsetjenesten. FHI utarbeider ulike typer metodevurderinger for beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten (Nye metoder).

Sosial- og helsedepartementet opprettet Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) i 1996 for å innføre kompetanse i medisinsk metodevurdering i Norge. Grunnlaget for etableringen av SMM er beskrevet i St. prp. 1. (1996-97). Fra 2004 ble medisinske metodevurderinger utført ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som i dag er en del av FHI.