Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Innsending av dokumentasjon til hurtige metodevurderinger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Innsending av dokumentasjon til hurtige metodevurderinger

Artikkel

Retningslinje for innsending av dokumentasjon til hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner

Folkehelseinstituttet utgir retningslinjer for innsending av dokumentasjon til hurtige metodevurderinger av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner. De oppdaterte retningslinjene er gyldige fra september 2021.

Pil rød.jpg

Folkehelseinstituttet utgir retningslinjer for innsending av dokumentasjon til hurtige metodevurderinger av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner. De oppdaterte retningslinjene er gyldige fra september 2021.


Innhold på denne siden

Om hurtige metodevurderinger

Hurtig metodevurdering er en kunnskapsoppsummering som fokuserer på effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Bestillerforum for nye metoder kan gi oppdrag om hurtige metodevurderinger når medisinsk utstyr, diagnostiske metoder, prosedyrer og legemidler skal behandles i systemet Nye metoder. Når det gis oppdrag om hurtige metodevurderinger er det en produsent, leverandør eller deres representant som gjennomfører analyser og oversender relevant dokumentasjon til Folkehelseinstituttet for vurdering.

Retningslinjer og mal

De gjeldene retningslinjene for innsending av dokumentasjon og den tilhørende malen bør brukes når man utarbeider og sender inn dokumentasjon til hurtige metodevurderinger om medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner som skal behandles i systemet Nye metoder. Retningslinjene er oppdatert i samsvar med analyseprinsipper som er beskrevet i Prioriteringsmeldingen.