Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer

Publisert


Praktisk veileder for bruk av Rand/UCLA Appropriateness Method som grunnlag for konsensusprosesser.Har du funnet en feil?

Kvalitetsindikatorsystemer for helsetjenesten har ofte stor samfunnsmessig interesse. Det er derfor viktig at hver enkelt indikator er gyldig og pålitelig, og at bruken ikke fører til uheldige tilpasninger eller uønsket ressurs­vridning. Det er også viktig at indikatorene er legitime i både faglige og brukerorienterte miljøer. Dette kan sikres ved at utviklingen av indikatorene skjer ved transparente prosesser og med gode metoder.

I tråd med internasjonal praksis, ønsker Kunnskapssenteret å bruke formaliserte konsensusprosesser for å ivareta kravene til systematikk og åpenhet om seleksjonen og utviklingen av kvalitetsindikatorer. Hensikten er å kombinere det vitenskapelige/faglige aspektet med prioriteringer av verdier. I løpet av konsensus­­prosedyren identifiseres og framskaffes teoretisk og empirisk dokumentasjon for potensielle indikatorer. Deltakerne i konsensus­gruppen vurderer deretter dokumentasjonen og skårer de foreslåtte indikatorene ut fra forhåndsbestemte kriterier. Et viktig prinsipp er at konsensusgruppene er tverrfaglige og består av faglige ressurspersoner og brukerrepresentanter, som kjenner dagens organisatoriske og kliniske praksis på ulike nivåer.

I denne veilederen er Rand/UCLA Appropriateness Method valgt som grunnlag for konsensusprosessen. Veilederen redegjør for valget og gir en beskrivelse av fremgangsmåte for når og hvordan konsensusprosesser bør gjennomføres og hvordan konsensusgrupper bør oppnevnes. Metodikken forutsetter et profesjonelt forarbeid av en prosjektgruppe i Kunnskapssenteret, supplert med ekstern fag­ekspertise. En viktig oppgave for prosjektgruppen er også å lede og dokumentere konsensusprosessene, herunder graden av enighet eller uenighet mellom panel­deltakerne.