Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Interaktivt kart med resultater»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Interaktivt kart med resultater

Artikkel

Interaktivt kart med resultater

Kart med resultater av kvalitetsmålinger i helsetjenesten, i første omgang ved overlevelse og reinnleggelser i sykehus.

Colourbox
Colourbox

Kart med resultater av kvalitetsmålinger i helsetjenesten, i første omgang ved overlevelse og reinnleggelser i sykehus.


Overlevelse: For 2016 har det ikke vært mulig å få data for overlevelse per sykehus, bare for HF-er og RHF-er, noe som gjenspeiles i rapporten og det interaktive kartet nedenfor. Startsiden for kartet er sykehus. For å få vist data i kartet, "velg enhet" i venstre kolonne, og så HF eller RHF, så blir det generert data.

Reinnleggelse: Denne gangen mangler det interaktive kartet data for KOSTRA-gruppe. 

Folkehelseinstituttets interaktive kart illustrerer hvordan behandlingsresultater varierer geografisk.

Kartene baserer seg på målinger som kan indikere kvalitet på helsetjenester, i første omgang av overlevelse og reinnleggelse, etter hvert også av pasienterfaringer.

Slike kvalitetsindikatorer kan bidra til større åpenhet og diskusjon om aktiviteter og resultater i helsetjenesten. De angir ikke årsaker til forskjellene, og målingene bør derfor tolkes med innsikt og varsomhet. 

Interaktive kart med resultater

Indikatorerer for totaloverlevelse, overlevelse etter førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd innen 30 dager etter innleggelse.
(I kartet er begrepet «ikke relevant» gjennomgående brukt for alle sykehus som enten har for lite data eller som ikke behandler pasienter med en spesifikk diagnose.)

Indikator for reinnleggelse av pasienter innen 30 dager, kommunenivå, fylkesnivå, HF-er, RHF-er og KOSTRA-grupper

Tilhørende publikasjoner

Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2016

Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse av eldre etter sykehusopphold. Resultater for 2016

Kartene er under utvikling, og Folkehelseinstituttet tar gjerne imot forslag til forbedringer.