Hopp til innhold

Kontaktinformasjon


Generell kontaktinformasjon for Folkehelseinstituttets arbeid innen EU og EØS

Seniorrådgiver Solfrid Johansen, Tlf: 21 07 65 99

 e-post: solfrid.johansen@fhi.no

  • Tlf: 21 07 70 00 (sentralbord). For spørsmål som ikke haster, benytt kontaktskjemaet.
Kontakt FHI

Kontaktskjema

OBS! Sensitive opplysninger skal ikke sendes i dette skjemaet

Informasjon som du sender inn via kontaktskjemaet blir sendt videre til rette avdeling/medarbeider i FHI som e-post. Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen. Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!