Hopp til innhold

Kontaktinformasjon


Generell kontaktinformasjon for Folkehelseinstituttets arbeid innen EU og EØS

  • Seniorrådgiver Solfrid Johansen, Tlf: 21 07 65 99
  • Tlf: 21 07 70 00 (sentralbord)

For spørsmål som ikke haster:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.