Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåke utviklingen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåke utviklingen

Artikkel

Overvåke utviklingen

En nasjonal strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer og en plan for å overvåke utviklingen betyr ikke i seg selv at passende tiltak blir satt ut i livet. Men erfaringer tilsier at å lage en strategi med mål og indikatorer, basert på tilgjengelig informasjon, og en overvåkingsplan kan gi vellykket iverksetting av tiltak.

Grafer
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

En nasjonal strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer og en plan for å overvåke utviklingen betyr ikke i seg selv at passende tiltak blir satt ut i livet. Men erfaringer tilsier at å lage en strategi med mål og indikatorer, basert på tilgjengelig informasjon, og en overvåkingsplan kan gi vellykket iverksetting av tiltak.


Vi samarbeider med søsterinstitusjoner i lav- og mellominntektsland og bidrar til kompetanseoverføring for å utvikle nasjonale strategier for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer, inkludert mål og indikatorer, og overvåkningssystemer.

Strategier og rammeverk

Det finnes ni globale mål for ikke-smittsomme sykdommer, inkludert bærekraftsmål nummer 3.4, og 25 indikatorer på helsestatus, risikofaktorer, helsesystemets kapasitet og respons. I tillegg til disse oppfordrer Verdens helseorganisasjon (WHO) alle land til å utvikle nasjonale mål og indikatorer og overvåkningssystemer i en nasjonal strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer.

Land vil møte utfordringer når det gjelder datatilgjengelighet, datasammenliknbarhet og datakvalitet når de skal utvikle overvåkingssystemer. De vil da ha behov for et rammeverk der både dødelighet, sykelighet og risikofaktorer tas i betraktning. Et slikt rammeverk finnes i det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease, som støttes av vårt Senter for sykdomsbyrde.

En nasjonal tverrsektoriell NCD-indikatorgruppe, ledet av FHI, har ansvar for å publisere indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer i Norge. Disse indikatorene er knyttet til den nasjonale og globale strategien for ikke-smittsomme sykdommer.