Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Global helseberedskap – om programmet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Global helseberedskap – om programmet

Artikkel

Global helseberedskap – om programmet

Global Health Preparedness Program (GHPP) representerer og eksemplifiserer vår visjon om global bruk og implementering av International Health Regulations (2005) (IHR). Den hadde partnerskap med fire land; Ghana, Malawi, Moldova og Palestina, og med WHO. Sammen med våre partnere oppnådde GHPP mange milepæler for å styrke helsesikkerheten i samarbeidslandene og globalt.

Spaserende langs fortauet.
Gatebilde fra Accra. Foto: Elin H Wyller/Folkehelseinstituttet

Global Health Preparedness Program (GHPP) representerer og eksemplifiserer vår visjon om global bruk og implementering av International Health Regulations (2005) (IHR). Den hadde partnerskap med fire land; Ghana, Malawi, Moldova og Palestina, og med WHO. Sammen med våre partnere oppnådde GHPP mange milepæler for å styrke helsesikkerheten i samarbeidslandene og globalt.


Innhold på denne siden

GHPP ble etablert i 2015 gjennom en avtale mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD) og fortsatte med Norad fra 2016 til 2021. GHPP hadde som formål å bidra til global innsats for å styrke implementeringen av IHR (2005) i partnerland. Artikkel 44 i IHR oppfordrer land til å samarbeide med hverandre for å oppfylle IHR-kravene, både med teknisk og økonomisk støtte.

I tråd med IHR hadde GHPP tre mål:

  • Å støtte implementering av IHRs kjernekapasitet i utvalgte partnerland.
  • Å bidra til global innsats som forbedrer kapasitet og prosedyrer for å hjelpe alle land med å oppfylle sine forpliktelser under IHR.
  • Å styrke den institusjonelle kapasiteten til nasjonale folkehelseinstitutter (NPHI), i partnerland og globalt.

Det organisatoriske rammeverket for GHPP var peer-to-peer-samarbeid mellom Norge og utvalgte lav- og mellominntektsland (LMIC); Ghana, Malawi, Moldova og Palestina, i tillegg til ulike partnerskap med globale institusjoner.

Erfaringen FHI har fått med GHPP er ikke bare fordelaktig for Norge og dets institusjoner (inkludert FHI, Norad, HOD og UD), men også for andre land og institusjoner som vurderer å gi tilsvarende støtte. Å støtte land gjennom en "twinning"-modell gir muligheten til å legge til rette for diskusjoner på et globalt nivå.

Oppnådde resultater

GHPP har etablert partnerskap mellom NIPH og de nasjonale motpartene i Ghana, Malawi, Moldova og Palestina, og med globale institusjoner. Det muliggjorde en bedre forståelse av landspesifikk dynamikk; utfordringer, muligheter; og deretter levere bærekraftige resultater. Implementeringene varierte fra utvikling og gjennomføring av IHR-vurderingsverktøy, utvikling av ulike overvåkingssystemer og investering i tekniske og menneskelige ressurser.

GHPP har vært et stort og omfattende prosjekt som har involvert mange ulike interessenter i partnerland og flere globale organisasjoner. 

For mer informasjon, se de engelske sidene.

Historikk

03.11.2022: Oppdatert i tråd med prosjektets slutt (2021) og oppdatering av de engelske sidene - lagt inn informasjon om oppnådde resultater.