Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Moldova vil overvåke infeksjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Moldova vil overvåke infeksjoner

Artikkel

Moldova vil overvåke infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus

Folkehelseinstituttet organiserte en workshop i april 2017 om hvordan undersøkelser av sykehusinfeksjoner og bruk av antibiotika kan gjennomføres.

operasjonshansker og utstyr
Colourbox.com

Folkehelseinstituttet organiserte en workshop i april 2017 om hvordan undersøkelser av sykehusinfeksjoner og bruk av antibiotika kan gjennomføres.


Infeksjoner påført i helsetjenestene er den vanligste formen for pasientskader. Slike infeksjoner kan medføre økt lidelse for pasienter og har i tillegg vist seg å være kostnadskrevende for samfunnet.

Overvåking er effektivt verktøy

Antibiotikaresistens er et økende problem. Viktige tiltak for å begrense utviklingen av resistens er å sikre optimal antibiotikabehandling og minske infeksjonsforekomsten og smitten fra resistente mikrober. Overvåking har vist seg å være et effektivt verktøy for å sikre et godt smittevern, inkludert optimalisert antibiotikabruk.

Det europeiske Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har derfor utarbeidet en protokoll for såkalte punktprevalensundersøkelser av infeksjoner knyttet til helsetjenester og antibiotikabruk i sykehus. Jevnlig tilbys denne typen undersøkelse til alle europeiske land.

Myndigheter og helsepersonell i Moldova ønsker at det også der skal gjennomføres slike punktprevalensundersøkelser basert på ECDC-protokollen. Det er prioritert å få etablert slik overvåking i Moldova. I forbindelse med dette ble det arrangert en teknisk workshop i Moldova i april 2017. Eksperter fra Romania og Norge deltok og delte sine erfaringer fra slik overvåkning i egne land.

Kan bruke rumensk opplegg

Helsesystemene og språk i Moldova og Romania er like, så protokoller og undervisningsmateriale utarbeidet i Romania kan også benyttes i Moldova. I tillegg vil eksperter fra Moldova delta på treningsopplegg og selve gjennomføringen av undersøkelsen i Romania. Erfaringen kan de bruke til å etablere tilsvarende systemer i Moldova.

Det er et mål at det gjennomføres en pilot i sykehus i Moldova i november 2017.

Les mer om programmet for global helseberedskap

Les mer om delprosjektet i Moldova