Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Den globale sikkerhetsagendaen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Den globale sikkerhetsagendaen

Artikkel

Den globale sikkerhetsagendaen (GHSA)

Den globale sikkerhetsagendaen (GHSA) ble etablert i februar 2014 av Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) og Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Dette er et multilateralt initiativ for å styrke verdenssamfunnets kapasitet til å takle helsekriser.

Illustrasjonsfoto. Colourbox.com
Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

Den globale sikkerhetsagendaen (GHSA) ble etablert i februar 2014 av Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) og Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Dette er et multilateralt initiativ for å styrke verdenssamfunnets kapasitet til å takle helsekriser.


Målet er å støtte medlemsland i innsatsen for å gjennomføre det internasjonale helsereglementet (IHR) og styrke kapasiteten til å forhindre, oppdage og reagere på sykdomsutbrudd. Initiativet legger vekt på at det er viktig å samarbeide mellom land og ulike sektorer for å oppnå dette. 

Norge har vært partner i GHSA siden starten. Vi bidrar til å støtte helseberedskapsarbeid blant annet gjennom programmet for global helseberedskap der Folkehelseinstituttet samarbeider med helsemyndigheter i Malawi, Ghana, Palestina og Moldova for å styrke kjernekapasiteter i IHR.

Ti arbeidspakker

GHSA bidrar i prosesser som støtter full innføring av det internasjonale helsereglementet, som WHOs medlemsland har vedtatt for å oppnå en styrking av landenes beredskap ved helsekriser. For å tilrettelegge for fremgang i arbeidet med forbedret helsesikkerhet har GHSA opprettet ti arbeidspakker der land og organisasjoner skal jobbe med prioriterte faglige områder med klare mål.

Norge er med i arbeidspakka om antimikrobiell resistens (AMR) og arbeidspakka om overvåking. Folkehelseinstituttet bidrar med faglig kompetanse i disse foraene.

Antibiotikaresistens

Arbeidsgruppa for AMR er en av de mest aktive og har oppnådd betydelig framgang. Det er opprettet et femårsmål om å støtte arbeid koordinert av WHO, FAI og OIE i å utvikle integrerte, globale aktiviteter for å bekjempe antibiotikaresistens i alle sektorer, inkludert menneske- og dyrehelse og matproduksjon. 

Det er også blitt bestemt at hvert land skal jobbe for å utvikle en nasjonal strategi for å bekjempe utvikling av antibiotikaresistens. Det skjer blant annet ved å styrke overvåkingssystemer og laboratoriekapasitet. I tillegg legges det vekt på samarbeid for bærekraftig utvikling av nye antibiotika, alternative behandlinger, forebyggende tiltak og utvikling av diagnostiske verktøy. 

Bedre overvåkingssystemer

Arbeidspakka som skal forbedre overvåkingssystemene har et nettverk der Norge deltar sammen med 20 andre land. Arbeidet er ledet av Georgia, og femårsmålet er å støtte arbeid for å etablere effektiv overvåking basert på hendelser, i tråd med standarder fra OIE og IHR. Arbeidsgruppene jobber også for å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet på tvers av sektorer og nivåer – fra lokalt til internasjonalt. En viktig del er også å bistå i kapasitetsbygging for å kunne analysere data og kople sammen ulike rapporteringssystemer.

Folkehelseinstituttet vil støtte Georgia i å arrangere et møte høsten 2017 der landene i nettverket vil dele erfaringer på sanntidsovervåking seg imellom.