Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsetjenester og covid-19: Kunnskapssammendrag fra Cochrane EPOC»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsetjenester og covid-19: Kunnskapssammendrag fra Cochrane EPOC

Artikkel

Helsetjenester og covid-19: Kunnskapssammendrag fra Cochrane EPOC

Sammendrag av Cochrane-oversikter som kan være relevante ved planlegging av tiltak for å styrke helsetjenesten ved pandemier. Sammendragene er sortert tematisk.

munnbind_COLOURBOX43843315.jpg

Sammendrag av Cochrane-oversikter som kan være relevante ved planlegging av tiltak for å styrke helsetjenesten ved pandemier. Sammendragene er sortert tematisk.


Innhold på denne siden

Om helsepersonell og smittevern

Når nye smittsomme sykdommer blir utbredt, som under covid-19-pandemien, blir helsearbeideres bruk av smitteverntiltak enda viktigere. Smitteverntiltak omfatter blant annet å bruke beskyttelsesutstyr (for eksempel masker, øyebeskyttelse, hansker og smittefrakker), å skille pasienter med luftveisinfeksjoner fra andre og ha strengere renholdsrutiner. Disse tiltakene kan være vanskelige og tidkrevende å følge. Myndigheter og helseinstitusjoner må vurdere hvordan disse rutinene best kan implementeres. Her er lenke til norsk sammendrag av oversikten:

Hva skal til for at helsearbeidere følger anbefalinger for å forebygge og kontrollere smitte ved luftveisinfeksjoner? Vurderinger ved implementering av smitteverntiltak (pdf)

Omslaget til sammendraget om verneutstyr

Om bruk av m-helse

Helsearbeidere og helsetjenester bruker i økende grad mobiltelefoner og nettbrett for å organisere helsehjelp, tilby tjenester og kommunisere med klienter, pasienter og publikum (ofte kalt m-helse). Noen av disse strategiene kan være spesielt relevante i situasjoner der det er vanskelig å møte annet helsepersonell, pasienter og publikum ansikt til ansikt, for eksempel under pandemier.
Cochrane har utarbeidet en serie oversikter om m-helsestrategier for å støtte WHOs nylig utgitte retningslinjer for digital helse. Noen av disse oversiktene er presentert i to sammendrag nedenfor. Flere sammendrag vil bli inkludert når nye oversikter blir offentlig tilgjengelig.

Mobile phones for targeted communication with clients, patients and the public: implementation considerations (pdf)

Omslag EPOC-sammendrag m-helse publikum

Mobile phones for health workers in primary care: implementation considerations (pdf)

Omslaget til sammendraget om mobil for helsepersonell

 

Om oppgaveforskyvning

Under pandemier øker behovet for helsepersonell etter hvert som flere blir syke og trenger pleie. Samtidig kan helsepersonell selv bli syke eller satt i karantene. I tillegg må helsesystemet fortsette å levere rutinemessige tjenester. Regjeringer over hele verden prøver ut forskjellige løsninger for å løse disse problemene. Én mulig løsning er å flytte omsorgen for noen pasientgrupper fra helsearbeidere med høyere opplæringsnivå til helsearbeidere med lavere opplæringsnivå, ofte omtalt som ‘oppgaveforskyvning’. Cochrane EPOC har utarbeidet flere kunnskapsoversikter som utforsker dette emnet. Her er fire sammendrag:


Shifting tasks from one type of health worker to another: implementation considerations (pdf)

Omslag til sammendraget om oppgaveforskyvning

Lay or community health worker programmes: implementation considerations (pdf)

Omslaget til sammendraget om lekfolk

Nurses as substitutes for doctors in primary care: What are the effects? (pdf)

Nurses as substitutes for doctors in primary care: implementation considerations (pdf)

Omslaget til sammendrag om gjennomføring av oppgaveforskyvning

 

Historikk

21.12.20: Oppdatert med lenke til omtale på norad.no av nye kunnskapssammendrag fra EPOC om vaksinekommunikasjon.