Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kapasitetsbygging i Nepal - smittevern »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kapasitetsbygging i Nepal - smittevern

Artikkel

Kapasitetsbygging i Nepal - smittevern

Forskere ved Folkehelseinstituttets Avdeling for virologi har siden 2009 samarbeidet med mikrobiologer ved Tribhuvan University Teaching Hospital i Kathmandu i Nepal. Samarbeidet har vært finansiert av midler fra Norad, NFR og FHI. Forskerne ved FHI, Sykehuset Innlandet og UIB fortsetter samarbeidet med Institusjoner i Nepal.

Foto: FHI.
Foto: FHI.

Forskere ved Folkehelseinstituttets Avdeling for virologi har siden 2009 samarbeidet med mikrobiologer ved Tribhuvan University Teaching Hospital i Kathmandu i Nepal. Samarbeidet har vært finansiert av midler fra Norad, NFR og FHI. Forskerne ved FHI, Sykehuset Innlandet og UIB fortsetter samarbeidet med Institusjoner i Nepal.


Tribhuvan University Teaching Hospital (TUTH) er et stort universitetssykehus i Nepals hovedstad Kathmandu. Universitetssykehuset har stort behov for moderne diagnostiske metoder. Målet med samarbeidet er å bygge opp et moderne laboratorium med molekylærbiologisk analysekapasitet, dele kunnskap om genteknologiske metoder og på sikt etablere felles forskningsprosjekter på Rotavirus, hepatitt E og hepatitt C-virus samt andre virussykdommer. Både hepatitt C og hepatitt E-virus er et stort problem i området, og sistnevnte virus forårsaker mange dødsfall blant gravide kvinner.

I oktober 2011 hospiterte Hari Prasad Kattel, nepalsk mikrobiolog fra TUTH, ved Folkehelseinstituttets Avdeling for virologi. Han fikk under sitt 4 ukers opphold opplæring i flere molekylærbiologiske teknikker og dyrking av cellekulturer for bruk til viruspåvisning samt "hands-on" kjennskap til teknikkene.

I slutten av november 2011 reiste seniorforsker Åshild K. Andreassen fra Avdeling for virologi og PhD student Biswa N. Sharma fra Universitetet i Tromsø til Nepal for å undervise på et 5 dagers teoretisk seminar i molekylær mikrobiologi. 27 deltakere fra 5 forskjellige institusjoner deltok på seminaret, som ble organisert av Hari Prasad Kattel ved TUTH. Det ble under seminaret foretatt ekskursjoner til WARUN (Walter Reed/AFRIMS Research Unit Nepal), Kathmandu Medical College (KMC), Siddhi Memorial Hospital og National Public Health Laboratory (NPHL). Kursdeltakerne fikk omvisning og foredrag angående hvilke molekylærbiologiske fasiliteter og forskning som allerede gjøres i Kathmandu. Under besøket ble videre prosjektsamarbeid drøftet. Seminaret ble avsluttet med utlevering av deltakersertifikater av Dean ved TUTH og professor Bharat M. Pokhrel.

TUTH Nepal 2.
TUTH Nepal 2.

Folkehelseinstituttet ønsker blant annet å gjennomføre et praktisk kurs i PCR-analyser (Polymerase Chain Reaction) ved TUTH, noe instituttet pr i dag mangler finansiering for å kunne gjennomføre. Dette er nødvendig for å etablere en molekylærbiologisk enhet og bygge opp et team med kompetente forskere, slik at TUTH selv kan utføre molekylærbiologiske analyser.

Folkehelseinstituttets samarbeid med Nepal bygger på forskningsprosjekter som startet i Nepal allerede i 1998, og som ble ledet av professor Tor Strand ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Tor Strand er i dag deltidstilknyttet Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet. Flere andre ansatte ved Folkehelseinstituttets Avdeling for virologi deltar i dag i samarbeidsprosjektet, blant annet overlege Susanne G. Dudman, veterinær Gabriel Ånestad, lege Rikard Rykkvin, seniorforsker Kirsti Vainio og ingeniør Hilde Elshaug.