Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Samarbeid om innføring av metodevurdering i lav- og middelinntektsland»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Samarbeid om innføring av metodevurdering i lav- og middelinntektsland

Artikkel

Samarbeid om innføring av metodevurdering i lav- og middelinntektsland

Folkehelseinstituttet inngår partnerskap med lav- og middelinntektsland for å samarbeide om lokal innføring av metodevurdering eller Health Technology Assessment (HTA).

Folkehelseinstituttet inngår partnerskap med lav- og middelinntektsland for å samarbeide om lokal innføring av metodevurdering eller Health Technology Assessment (HTA).


Innhold på denne siden

Alle land står overfor vanskelige valg når de skal avgjøre hvilke nye medisinske teknologier, legemidler, forebyggende tiltak og prosedyrer som skal innføres i et helsesystem. Med base i Område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet (FHI) samarbeider vi med beslutningstakere i lav- og middelinntektsland slik at de skal kunne ta bedre informerte beslutninger i arbeidet med å oppnå universell helsedekning (Universal Health Coverage) og innfri FNs bærekraftsmål nummer tre, som går ut på å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Med utgangspunkt i kunnskapsoversikter og helseøkonomisk evaluering har vårt team spesialisert seg på å framskaffeforskningsbasert kunnskap for å støtte beslutninger som kan bidra til å styrke kunnskapsbaserte, bærekraftige og rettferdige valg i helsetjenesten. Vi gir bistand til helseøkonomiske evalueringer og annet faglig samarbeid om metodevurderinger (HTA). Metodevurdering er et beslutningsverktøy som FHI bruker fordi det gjør mulig  en systematisk, åpen og kunnskapsbasert sammenlikning av alternative tiltak basert på forhåndsdefinerte kriterier som er relevante for beslutningstakere.

Prioriteringer blir enda viktigere etter koronapandemien

Etter covid-19-krisen kommer mange land sør for Sahara til å streve med økonomiske kriser og minkende offentlig pengebruk. Helsesektoren kan bli hardest rammet, og dermed kan to tiår med hardt tilkjempete gevinster i form av bedre tilgang til helse og bedre helse stå i fare på grunn av sviktende offentlige budsjetter og usikkerhet i tilgang på giverlandsstøtte.

Når land ikke kan bruke mer ressurser, må de bruke dem bedre. I en blog post som inngår i en serie med policyanbefalinger fra Center for Global Development til støtte for et mer effektivt Euroafrika-samarbeid, har vi bidratt til en diskusjon om hvorfor prioriteringer innen helse er viktigere nå enn noensinne. Vi forteller hvor den globale prioriteringsekspertisen fins og kan dras veksler på for å få fart på bruken av gode prioriteringsprosesser i Afrika sør for Sahara, og hvordan afro-europeiske partnerskap kan hjelpe disse landene i å ta< i bruk gode prioriteringsprosesser etter koronapandemien.

Vår tilnærming

Vår innsats tar utgangspunkt i aktiviteter som er identifisert og drevet lokalt, og er knyttet til metodevurderingsprosesser, utvikling av relevante verktøy og produkter til produksjon av og bruk av metodevurdering i beslutninger.

Trinnene i metodevurderingsprosessen

HTA-prosess_no.png

 Vi tilbyr støtte til partnerland i alle trinn av HTA-prosessen, som illustrert i figuren.

Aspekter ved implementering i partnerskap med lav- og mellominntektsland (LMIC)

Vi deler vår kompetanse og støtter lav- og mellominntektsland i å gjennomføre og tilpasse metodevurdering til nasjonale forhold og i å etablere lokale arbeidsprosesser. I tillegg bidrar vi med maler og verktøy til bruk i disse prosessene.

Våre fire trinn i arbeidet innbefatter:

  • vurdering av engasjementet i landet og kunnskap om metodevurdering 
  • skreddersydd kompetansebygging inkludert utvikling av praksisfellesskap og regionalt samarbeid
  • faglig samarbeid
  • utvikling og publisering av allment tilgjengelige verktøy og ressurser
  • bærekraft, institusjonalisering og evaluering

Kontaktperson: Lumbwe Chola

Partnere 

Land 

  • Ghana - the Ghana Ministry of Health, the Ghana Health Service, Ghana National Health Insurance Agency og the University of Ghana 
  • Myanmar - the Ministry of Health and Sport, the WHO Myanmar country office og Thailand's Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 
  • Moldova - the Moldovan National Public Health Agency og the World Bank 
  • Palestina - the National Institute of Public Health, World Health Organization country office in the occupied Palestinian territory 

 Våre nettverk 

Ressurser

Rapporter og protokoller

Vårt team

 

Finansiering

Dette arbeidet er delvis finansiert av Norad, tilskuddsnummer QZA-18/0102. 

Historikk

01.12.21: Lagt inn hyperlenker til prosjektets ressurser og rapporter & protokoller.