Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Samarbeid om innføring av metodevurdering i lav- og middelinntektsland»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Samarbeid om innføring av metodevurdering i lav- og middelinntektsland

Artikkel

Samarbeid om innføring av metodevurdering i lav- og middelinntektsland

Folkehelseinstituttet inngår partnerskap med lav- og middelinntektsland for å samarbeide om lokal innføring av metodevurdering eller Health Technology Assessment (HTA).

Folkehelseinstituttet inngår partnerskap med lav- og middelinntektsland for å samarbeide om lokal innføring av metodevurdering eller Health Technology Assessment (HTA).


Innhold på denne siden

Alle land står overfor vanskelige valg når de skal avgjøre hvilke nye medisinske teknologier, legemidler, forebyggende tiltak og prosedyrer som skal innføres i et helsesystem. Med base i Område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet (FHI) samarbeider vi med beslutningstakere i lav- og mellominntektsland slik at de skal kunne ta bedre informerte beslutninger i arbeidet med å oppnå universell helsedekning (Universal health coverage) og innfri FNs bærekraftsmål nummer tre, som går ut på å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Med utgangspunkt i kunnskapsoversikter og helseøkonomisk evaluering har vårt team spesialisert seg på å framskaffe forskningsbasert kunnskap for å støtte beslutninger som kan bidra til å styrke kunnskapsbaserte, bærekraftige og rettferdige valg i helsetjenesten. Vi gir bistand til helseøkonomiske evalueringer og annet faglig samarbeid om metodevurderinger (HTA). Metodevurdering er et beslutningsverktøy som FHI bruker fordi det gjør mulig en systematisk, åpen og kunnskapsbasert sammenlikning av alternative tiltak basert på forhåndsdefinerte kriterier som er relevante for beslutningstakere.

Tilpasning av eksisterende HTA-er for å støtte metodeutvikling i lav- og mellominntektsland

Nå som verden allerede står overfor nye utfordringer mens den fortsetter å komme seg etter COVID-19-pandemien, står mange lav- og mellominntektsland overfor krympende offentlige utgifter. Prioritering av helse er avgjørende for å støtte reorienteringen av helsepolitikken til å rette innsatsen inn på å sikre effektiv og rettferdig levering av viktige helsetjenester til alle innbyggere. Å produsere nye metodevurderinger krever ekspertise og betydelig tidsinvestering. Avhengig av kjennskap til metodene og institusjonaliseringen av HTA innenfor rammen, kan bruk av raske eller tilpassede HTA-metoder som overfører eksisterende metodevurderinger, gi mulighet til å finne og bruke relevant kunnskap for å informere beslutninger. En nylig scoping-gjennomgang fra teamet vårt gir en oversikt over HTA-metoder, tilnærminger eller verktøy for å overføre metodevurderinger. Disse kan brukes videre i innstillinger med begrenset HTA-kapasitet.

Vår tilnærming

Vår innsats tar utgangspunkt i aktiviteter som er identifisert og drevet lokalt, og er knyttet til metodevurderingsprosesser, utvikling av relevante verktøy og produkter til produksjon av og bruk av metodevurdering i beslutninger.

Trinnene i metodevurderingsprosessen

four boxes illustrating the steps of the HTA process

 Vi tilbyr støtte til partnerland i alle trinn av HTA-prosessen, som illustrert i figuren.

Aspekter ved implementering i partnerskap med lav- og mellominntektsland (LMIC)

Vi deler vår kompetanse og støtter lav- og mellominntektsland i å gjennomføre og tilpasse metodevurdering til nasjonale forhold og i å etablere lokale arbeidsprosesser. I tillegg bidrar vi med maler og verktøy til bruk i disse prosessene.

Våre fire trinn i arbeidet innbefatter:

  • vurdering av engasjementet i landet og kunnskap om metodevurdering 
  • skreddersydd kompetansebygging inkludert utvikling av praksisfellesskap og regionalt samarbeid
  • faglig samarbeid
  • utvikling og publisering av allment tilgjengelige verktøy og ressurser
  • bærekraft, institusjonalisering og evaluering

Kontaktperson: Katrine Frønsdal

Partnere 

Land 

  • Ghana - the Ghana Ministry of Health, the Ghana Health Service, Ghana National Health Insurance Agency og the University of Ghana 
  • Myanmar - the Ministry of Health and Sport, the WHO Myanmar country office og Thailand's Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 
  • Moldova - the Moldovan National Public Health Agency og the World Bank 
  • Palestina - the National Institute of Public Health, World Health Organization country office in the occupied Palestinian territory 

 Våre nettverk 

Ressurser

Rapporter og protokoller

Vårt team

Finansiering

Dette arbeidet er delvis finansiert av Norad, tilskuddsnummer QZA-21/0082. 

Historikk

21.12.22: Oppdatert informasjonen om vår tilnærming, ressurser og rapporter, nettverket vårt og teamet vårt.

01.12.21: Lagt inn hyperlenker til prosjektets ressurser og rapporter & protokoller.