Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseinstituttets samarbeid med WHO»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseinstituttets samarbeid med WHO

Artikkel

Folkehelseinstituttets samarbeid med WHO

Folkehelseinstituttet samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) på mange fagområder, gjennom operativ helseovervåking, forskningsprosjekter og gjennom ulike utvalg og samarbeid med andre aktører i den norske helseforvaltningen.

WHO headquarters, Geneva. Foto: Colourbox.com
WHO headquarters, Geneva. Foto: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) på mange fagområder, gjennom operativ helseovervåking, forskningsprosjekter og gjennom ulike utvalg og samarbeid med andre aktører i den norske helseforvaltningen.


Folkehelseinstituttet og samarbeid med WHO

Folkehelseinstituttet gir faglige innspill og råd til norske myndigheter om saker som behandles i WHO, blant annet i forbindelse med Verdens helseforsamling (World Health Assembly), styremøte i WHO (Executive Board) og årlig møte i WHOs Europaregion (Regional Committee). Fagpersoner ved Folkehelseinstituttet er i tillegg representert som eksperter og observatører i ulike WHO-nettverk, komitéer og møter.

Folkehelseinstituttet huser to av Norges i alt åtte WHO Collaborating Centres. WHO referanselaboratorium for meningokokker, nasjonalt influensasenter og WHO-akkreditert laboratorium for meslinger, røde hunder og polio er også ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet er nasjonalt kontaktpunkt for WHOs internasjonale helsereglement (International Health Regulations; IHR 2005), som gir retningslinjer for varsling og tiltak ved alvorlige hendelser som har betydning for internasjonal folkehelse. Ved akutte hendelser kan Folkehelseinstituttet også bidra med ekspertise og personell på forespørsel fra WHO, og Norge får på tilsvarende måte tilbud om bistand fra WHO dersom det skulle være nødvendig. 

Én gang i året leverer Folkehelseinstituttet norske data til WHO Europas Health for all-program (WHO European Health for All Database), med tall om alt fra antall døde i trafikkulykker til aborter. 

Mer om WHO Collaborating Centres ved Folkehelseinstituttet

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology

Senteret utvikler og vedlikeholder ATC-koder (Anatomical Therapeutic Chemical Classification) og måleenheten DDD (definert døgndose). ATC/DDD-metodologien anvendes nasjonalt og internasjonalt i forskning og overvåkning av legemiddelbruk. Senteret ble opprettet i 1982 da Norge fikk i oppgave å opprette et WHO-senter med ansvar for å klassifisere legemidler. Metodologien er blant annet viktig for analyser av legemiddelbruk. Senteret bidrar internasjonalt med rådgivning og kursvirksomhet, og i samarbeid med WHO arbeides det for at metoden også skal kunne brukes i lav- og middelsinntektsland. Arbeidet skjer i samarbeid med senterets internasjonale ekspertgruppe, som er oppnevnt av WHOs hovedkontor i Genève.

WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Meningococci

Folkehelseinstituttet ble utnevnt som WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Meningococci i 1991. Senteret bidrar i WHOs arbeid med å utrydde meningokokk-sykdom som et folkehelseproblem. De vanligste sykdommene som skyldes meningokokker er meningitt og sepsis. Senteret er ansvarlig for å drive med både forskning og analyser, gi råd og yte tjenester samt rapportere årlig. Siden starten i 1991 har senteret støttet WHO i arbeidet blant annet ved å bidra til diagnostisering og oppdaging av utbrudd i andre land, til overvåking globalt og til kapasitetsbygging, særlig i Afrika.