Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Endelig møttes EØS-nettverket om barns og unges helse i Praha»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Endelig møttes EØS-nettverket om barns og unges helse i Praha

Artikkel

Endelig møttes EØS-nettverket om barns og unges helse i Praha

På grunn av pandemien hadde det gått nesten tre år siden første nettverkstreff. I mellomperioden er det gjort mye godt og kreativt prosjektarbeid for å fremme psykisk helse og trivsel blant barn og unge i medlemslandene. Det ble et intenst, tettpakket todagersprogram for å ta igjen det forsømte.

Gruppe foran inngangen til Dvorak-museet
Stor gjensynsglede og forventning da prosjektpartnere, prosjektledere og byråkrater fra sju land møttes i slutten av september i Praha. Foto: Folkehelseinstituttet

På grunn av pandemien hadde det gått nesten tre år siden første nettverkstreff. I mellomperioden er det gjort mye godt og kreativt prosjektarbeid for å fremme psykisk helse og trivsel blant barn og unge i medlemslandene. Det ble et intenst, tettpakket todagersprogram for å ta igjen det forsømte.


Temaet var forebygging av psykiske lidelser blant barn og unge, et område som alle medlemslandene i EØS-nettverket prioriterer høyt.

Solfrid Johansen fra Folkehelseinstituttet satte ord på det nye ved situasjonen:

– Siden vårt første nettverksmøte i Oslo i 2019 har vi gått gjennom en pandemi sammen. I disse dager må vi også møte de utenkelige konsekvensene av den forferdelige krigen som pågår i Europa. Dette er skremmende for oss alle uansett hvor vi bor. Framtida er blitt usikker. Plutselig må vi bekymre oss for ting vi tok for gitt i 2019.

– Mot denne bakgrunnen ser vi betydningen av dette nettverket og behovet for deling av kunnskap og erfaringer gjennom grenseoverskridende samarbeid. Dette er nøyaktig hva som står i retningslinjene: Nettverket skal dele kunnskap og utfordringer, gjøre samarbeid over landegrensene lettere og bidra til bærekraftig og effektiv gjennomføring av folkehelseprogrammene i landene som mottar EØS-midler.

En rungende applaus bekreftet at hilsenen nådde folks hjerter. Mens Norge knapt har merket flyktningestrømmen fra Ukraina, har Estland, Litauen, Polen, Romania og Tsjekkia fått et enormt antall flyktninger å ta hånd om. Tsjekkia alene har tatt imot nær 400.000 ukrainske flyktninger og Polen ti millioner, de fleste i transitt, men fortsatt er det trolig 1,6 millioner i landet, fikk vi vite.

hage med partytelt og mennesker foran museumsbygning
Nettverksmøtet ble holdt i vakre og milde høstomgivelser i Antonin Dvorak-museet. Foto:Folkehelseinstituttet

Tettpakket program

Selv om det har vært mange utfordringer, driver nettverksmedlemmene et systematisk, målrettet og ikke minst kreativt prosjektarbeid for EØS-midlene.

De har kommet ulikt langt i reformprosessene for å integrere psykisk helse i primærhelsetjenesten. Tankesettet skal snus fra behandling i store psykiatriske sykehus til lokalt baserte tjenester. Det gjør tjenestene mer tilgjengelige og kan gi lavterskelpleie på et tidlig tidspunkt og forebygge alvorlig sykdom.

Mangel på psykologer og psykiatere er noe de alle erfarer. Vi fikk presentert ulike måter de møter denne utfordringen på.

Andre temaer som ble tatt opp, var hvordan fremme psykisk helse i barnehager og skoler; verktøy som bygger livsmot; digitale verktøy; frivillige organisasjoner; barn og unge som flyktninger; helse i den neste perioden for EØS-midlene og neste steg for nettverket, nøkkelstrategier og initiativ på europeisk nivå.

Neste nettverksmøte blir i Litauen neste sommer. Ny informasjon om nettverket vil bli lagt ut her. Du kan få varsel om endringer ved å klike på varselikonet  øverst  på den siden når du er der inne.

Mer informasjon

Vil du vite mer i detalj om presentasjonene og hva det ble snakket om på nettverksmøtet og  finne lenker til alle presentasjonene, kan du gå til Presentasjonene fra EØS-nettverksmøtet i Praha om forebygging av psykiske lidelser blant barn og unge.

To prosjektbesøk

Etter lunsj andre dag spaserte alle til prosjektbesøk på utdannings- og behandlingssenteret ved psykiatriklinikken til Universitetssykehuset i Praha. Det ligger nær Dvorak-museet, i den sørøstre delen av Praha sentrum. Klinikken holder til i en gammel bygning, visstnok Prahas eldste sykehusbygning, som var omkranset av en nedgrodd park før moderniseringen.

Bakhage med folk som lytter til foredrag foran et skur under oppføring
Klinikkparken er under restaurering. Her skal det bli utehage med forskjellige aktiviteter. Klientene trenger naturlig sollys og frisk luft. Foto:Folkehelseinstituttet

Straks vi kom innenfor de gamle murene, så vi en velstelt og hyggelig hage med en liten gruppe ungdom og voksne sittende fredelig rundt et hagebord mens de koste med to terapihunder.  Det ville vært vanskelig å finansiere opplegget med terapihunder uten EØS-midlene, fikk vi vite.

Vi ble vist rundt i to hager til som ikke er ferdig anlagt. Den ene skal ha sportsaktiviteter, yoga, sansehage og benker til mer personlig trening. Den andre (se bildet) skal ha mulighet for ulike aktiviteter og være et slags pauserom ute til avveksling når en har holdt på med aktiviteter inne en stund. 

Derfra gikk turen videre til prosjektet Psykisk helsevern for barn født for tidlig, ved avdeling for pediatri og arvelige sykdommer. Også dette prosjektet mottar EØS-midler.

Kvinne i døråpningen inn til et behandlingsrom
Avdelingssjef Daniela Marková viste oss stolt rundt i avdelingen der prosjektet "Psykisk helsevern for barn født for tidlig" holder til. Rommene er pusset opp med EØS-midler. Foto:Folkehelseinstituttet

Barn født prematurt har risiko for psykisk utviklingssykdom og nevropsykologiske abnormiteter. Noen av de psykiske lidelsene forekommer opptil fire ganger oftere hos barn født for tidlig enn hos barn født til termin. De fleste avvikene er ikke synlige i tidlig alder.

Å oppdage disse avvikene tidlig og fjerne eller lindre symptomene er avgjørende trinn i oppfølgingsbehandlingen.  Hovedmålet med prosjektet er å dempe de negative effektene av disse lidelsene på barnet, men også på familielivet. 

Tre smilende kvinner foran Dvorak-museeets inngang
Vel blåst! Fra venstre Solfrid Johansen fra Folkehelseinstituttet, Janne Strandrud fra Helsedirektoratet og Gudrun D. Gudmundsdottir fra FMO. Foto:Folkehelseinstituttet

Takk for denne gang!

Det var en sliten, men fornøyd gjeng som returnerte til Dvorak-museet. De tsjekkiske arrangørene ble takket varmt for et svært godt gjennomført nettverksmøte.  

Før alle hadde tatt farvel med hverandre etter prosjektbesøket og forlatt museet, rakk vi å ta et bilde av noen av våre nøkkelpersoner bak planleggingen av møtet og nettverket. De har grunn til å smile fornøyd.

Neste gang nettverket treffes, vil det bli i Litauen sommeren 2023.

 

 

Historikk

02.10.22: Lagt til lenke til artikkel med selve presentasjonene.