Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasientsenter i Tsjekkia»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasientsenter i Tsjekkia

Artikkel

Pasientsenter opprettet i Tsjekkia

Gjennom EØS-midlenes helseprogram i Tsjekkia er det opprettet et pasientsenter, Pacientský hub. Senterets nettportal har vært tilgjengelig for publikum siden mai 2021 og er blitt et nyttig kommunikasjonsverktøy for pasientorganisasjonene.

Pacientskyhub-red5.jpg

Gjennom EØS-midlenes helseprogram i Tsjekkia er det opprettet et pasientsenter, Pacientský hub. Senterets nettportal har vært tilgjengelig for publikum siden mai 2021 og er blitt et nyttig kommunikasjonsverktøy for pasientorganisasjonene.


Senteret skal bli et samlingssted der pasientorganisasjonene også kan møtes fysisk. Her kan de gjennomføre opplæring i tillegg til å overføre informasjon og erfaring både mellom medlemmene i hver organisasjon og organisasjonene seg imellom. 

Prosjektet har Norsk Revmatikerforbund som norsk partner. Prosjektets nettportal er bygd opp etter inspirasjon fra og i samarbeid med Revmatikerforbundet.

Til stor nytte under pandemien

Da pandemien kom, valgte prosjektledelsen å prioritere arbeidet med nettportalen. Det skulle vise seg å være et klokt valg.

- Senteret fikk særlig stor betydning under pandemien ved at pasientorganisasjonene kunne jobbe effektivt via den nye nettportalen, sier seniorrådgiver Solfrid Johansen ved Folkehelsinstituttet. - Her har de allerede fått på plass flere kompetansegivende tiltak som kan gjennomføres både på nett og ved fysiske møter. 

Det er rundt hundre pasientorganisasjoner i Tsjekkia, og mulighetene deres til å påvirke og drive policyarbeid har vært svært begrenset på grunn av ressursmangel. Et av målene i den nasjonale strategien for helse 2020 i Tsjekkia er derfor å profesjonalisere pasientorganisasjonene. 

Den offisielle lanseringen av HUB-en ble kraftig forsinket på grunn av pandemien, men i oktober i fjor ble senteret høytidelig åpnet av daværende helseminister i Tsjekkia, Adam Vojtĕch.

Senteret ble offisielt åpnet i oktober 2021 av daværende helseminister i Tsjekkia, Adam Vojtĕch. Her er han sammen med representanter fra flere av pasientorganisasjonene som er tilknyttet senteret.
Senteret ble offisielt åpnet i oktober 2021 av daværende helseminister i Tsjekkia, Adam Vojtĕch. Her er han sammen med representanter fra flere av pasientorganisasjonene som er tilknyttet senteret.

Vil styrke pasientrollen

Pasientenes rolle blir styrket gjennom prosjektet særlig ved økt kompetanse om egen sykdom, behandlings- og treningsmetoder, kosthold og ernæring. I tillegg legges det opp til sosiale aktiviteter og opplæringstiltak for deltakelse i arbeidslivet.

- Senteret gir organisasjonene mulighet til å samarbeide og jobbe strategisk for felles mål, sier Solfrid Johansen. - Dette vil på sikt styrke organisasjonenes mulighet til å ta del i viktige beslutningsprosesser i forbindelse med helsespørsmål lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå.

Helsedepartementet står som eier av prosjektet. - De ser dette som et svært viktig tiltak for å styrke pasientorganisasjonene på lang sikt og dermed få en god medspiller i pasientorganisasjonene, avslutter Solfrid Johansen.